सुखसोयी

दस्तऐवज

कारागृहातील सुखसोयी

1. बंद्यांकरीता उपहारगृह 
2. बंद्यांकरीता मोफत पत्र
3. बंद्यांकरीता पुस्तकें आणि ग्रंथालय
4. बंद्यांकरीता वर्तमानपत्रे
5. बंद्यांकरीता खेळ व क्रीड़ा
6. बंद्यांकरीता रेडिओ, टी.वी. 
7. बंद्यांकरीता सांस्कृतिक कार्यक्रम
8. बंद्यांकरीता योगासन व विपश्यना शिबिरे
9. बंद्यांकरीता मुलाखत व्यवस्था