सुखसोयी

दस्तऐवज

कारागृहातील सुखसोयी

  • बंद्यांकरीता उपहारगृह 
  • बंद्यांकरीता मोफत पत्र
  • बंद्यांकरीता पुस्तकें आणि ग्रंथालय
  • बंद्यांकरीता वर्तमानपत्रे
  • बंद्यांकरीता खेळ व क्रीड़ा
  • बंद्यांकरीता रेडिओ, टी.वी. 
  • बंद्यांकरीता सांस्कृतिक कार्यक्रम
  • बंद्यांकरीता योगासन व विपश्यना शिबिरे
  • बंद्यांकरीता मुलाखत व्यवस्था