निविदा

दस्तऐवज
TitleDateFile TypeFile Size(KB)View
1   ई-निविदा - उपहारगृह - सोलापूर जिल्हा कारागृह New 18/06/2024 पी डी फ 7026 DownLoadई-निविदा - उपहारगृह - सोलापूर जिल्हा कारागृह डाऊनलोड
2   ई-दरपत्रक-कच्चा माल- कारागृह उद्योग- येरवडा मध्यवर्ती कारागृहृ New 11/06/2024 पी डी फ 2725 DownLoadई-दरपत्रक-कच्चा माल- कारागृह उद्योग- येरवडा मध्यवर्ती कारागृहृ डाऊनलोड
3   ई- दरपत्रक- यंत्रमाग उद्योग- छ. संभाजीनगर मध्यवर्ती कारागृह New 11/06/2024 पी डी फ 2674 DownLoadई- दरपत्रक- यंत्रमाग उद्योग- छ. संभाजीनगर मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
4   ई-निविदा- उपहारगृह- सातारा जिल्हा कारागृह New 08/06/2024 पी डी फ 290 DownLoadई-निविदा- उपहारगृह- सातारा जिल्हा कारागृह डाऊनलोड
5   दरपत्रक- शेती विभाग-साधनसामग्री- कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह New 06/06/2024 पी डी फ 1514 DownLoadदरपत्रक- शेती विभाग-साधनसामग्री- कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
6   दरपत्रक- शेती विभाग- जनावरांसाठी आवश्यक पशूखाद्य- कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह New 06/06/2024 पी डी फ 993 DownLoadदरपत्रक- शेती विभाग- जनावरांसाठी आवश्यक पशूखाद्य- कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
7   दरपत्रक- कारागृह उद्योग-कच्चा माल- नागपूर मध्यवर्ती कारागृह New 31/05/2024 पी डी फ 4417 DownLoadदरपत्रक- कारागृह उद्योग-कच्चा माल- नागपूर मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
8   दरपत्रक- कारागृह उद्योग-कच्चा माल- येरवडा मध्यवर्ती कारागृह New 31/05/2024 पी डी फ 2734 DownLoadदरपत्रक- कारागृह उद्योग-कच्चा माल- येरवडा मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
9   दरपत्रक-लोहारकाम-नागपूर मध्यवर्ती कारागृह New 27/05/2024 पी डी फ 2519 DownLoadदरपत्रक-लोहारकाम-नागपूर मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
10   दरपत्रक-कारागृह उद्योग विभाग-येरवडा मध्यवर्ती कारागृह New 27/05/2024 पी डी फ 3927 DownLoadदरपत्रक-कारागृह उद्योग विभाग-येरवडा मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
123