निविदा

दस्तऐवज
TitleDateFile TypeFile Size(KB)View
1   दरपत्रक सूचना- भायखळा जिल्हा कारागृह वर्ग-1 30 नग सीसीटीव्ही कॅमे-यांचे वार्षिक देखभाल व दुरूस्ती करार 19/03/2019 पी डी फ 631 DownLoadदरपत्रक सूचना- भायखळा जिल्हा कारागृह वर्ग-1  30 नग सीसीटीव्ही कॅमे-यांचे वार्षिक देखभाल व दुरूस्ती करार डाऊनलोड
2   E Tender Notice- Chandrapur District Prison 16/03/2019 पी डी फ 6370 DownLoadE Tender Notice- Chandrapur District Prison डाऊनलोड
3   Extention Notice- Satara District Prison 15/03/2019 पी डी फ 3238 DownLoadExtention Notice- Satara District Prison डाऊनलोड
4   ई-निविदा मुदतवाढ सूचना- उपहारगृह विभाग- जळगाव जिल्हा कारागृह 13/03/2019 पी डी फ 387 DownLoadई-निविदा मुदतवाढ सूचना- उपहारगृह विभाग- जळगाव जिल्हा कारागृह डाऊनलोड
5   दरपत्रक निविदा सूचना- संगणक- कारागृह उपमहानिरीक्षणालय, पश्चिम विभाग, येरवडा, पुणे 08/03/2019 पी डी फ 754 DownLoadदरपत्रक निविदा सूचना- संगणक- कारागृह उपमहानिरीक्षणालय, पश्चिम विभाग, येरवडा, पुणे डाऊनलोड
6   दरपत्रक निविदा सूचना- प्रिंटर - कारागृह उपमहानिरीक्षणालय, पश्चिम विभाग, येरवडा, पुणे 08/03/2019 पी डी फ 854 DownLoadदरपत्रक निविदा सूचना- प्रिंटर - कारागृह उपमहानिरीक्षणालय, पश्चिम विभाग, येरवडा, पुणे डाऊनलोड
7   ई-दरपत्रक निविदा उपहारगृह विभाग जळगाव जिल्हा कारागृह 06/03/2019 पी डी फ 7763 DownLoadई-दरपत्रक निविदा उपहारगृह विभाग जळगाव जिल्हा कारागृह डाऊनलोड
8   शुध्दीपत्रक ई-निविदा क्र.590 सी.सी.टी.व्ही. यंत्रणा- नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह 05/03/2019 पी डी फ 395 DownLoadशुध्दीपत्रक ई-निविदा क्र.590 सी.सी.टी.व्ही. यंत्रणा- नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
9   ई-दरपत्रक निविदा उपहारगृह विभाग चंद्रपुर जिल्हा कारागृह 26/02/2019 पी डी फ 7303 DownLoadई-दरपत्रक निविदा उपहारगृह विभाग चंद्रपुर जिल्हा कारागृह डाऊनलोड
10   ई-निविदा सूचना- सीसीटीव्ही -नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह 22/02/2019 पी डी फ 1882 DownLoadई-निविदा सूचना- सीसीटीव्ही -नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
12345678910...