निविदा

दस्तऐवज
TitleDateFile TypeFile Size(KB)View
1   दरपत्रक निविदा सुचना-सुतारकाम विभाग(कच्चा माल - Laminated Sheet)-अमरावती मध्यवर्ती कारागृह New 23/06/2021 पी डी फ 1496 DownLoadदरपत्रक निविदा सुचना-सुतारकाम विभाग(कच्चा माल - Laminated Sheet)-अमरावती मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
2   दरपत्रक निविदा सुचना-एलईडी विभाग 45 वॅट एल.ई.डी.फ्ल्ड लाईट(कच्चा माल)-अमरावती मध्यवर्ती कारागृह New 23/06/2021 पी डी फ 683 DownLoadदरपत्रक निविदा सुचना-एलईडी विभाग 45 वॅट एल.ई.डी.फ्ल्ड लाईट(कच्चा माल)-अमरावती मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
3   दरपत्रक निविदा सुचना-सुतारकाम विभाग(आवश्यक कच्चा माल)-अमरावती मध्यवर्ती कारागृह New 23/06/2021 पी डी फ 751 DownLoadदरपत्रक निविदा सुचना-सुतारकाम विभाग(आवश्यक कच्चा माल)-अमरावती मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
4   दरपत्रक निविदा सुचना-कारागृह उद्योग(चर्मकला विभाग)-येरवडा मध्यवर्ती कारागृह New 23/06/2021 पी डी फ 143 DownLoadदरपत्रक निविदा सुचना-कारागृह उद्योग(चर्मकला विभाग)-येरवडा मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
5   दरपत्रक निविदा सुचना-संगणक,प्रिंटर सेवासंविदा करार-कारागृह उपमहानिरीक्षक कार्यालय, येरवडा पुणे-1 New 21/06/2021 पी डी फ 513 DownLoadदरपत्रक निविदा सुचना-संगणक,प्रिंटर सेवासंविदा करार-कारागृह उपमहानिरीक्षक कार्यालय, येरवडा पुणे-1 डाऊनलोड
6   दरपत्रक निविदा सुचना-उपहारगृह विभाग-सांगली जिल्हा कारागृह New 18/06/2021 पी डी फ 6224 DownLoadदरपत्रक निविदा सुचना-उपहारगृह विभाग-सांगली जिल्हा कारागृह डाऊनलोड
7   दरपत्रक निविदा सुचना-उपहारगृह विभाग-औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह New 18/06/2021 पी डी फ 3417 DownLoadदरपत्रक निविदा सुचना-उपहारगृह विभाग-औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
8   दरपत्रक निविदा सुचना-उपहारगृह विभाग-कल्याण जिल्हा कारागृह New 18/06/2021 पी डी फ 5284 DownLoadदरपत्रक निविदा सुचना-उपहारगृह विभाग-कल्याण जिल्हा कारागृह डाऊनलोड
9   ई दरपत्रक निविदा सुचना-उपहारगृह विभाग- तळोजा मध्यवर्ती कारागृह 17/06/2021 पी डी फ 3012 DownLoadई दरपत्रक निविदा सुचना-उपहारगृह विभाग- तळोजा मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
10   दरपत्रक निविदा सुचना-उपहारगृह विभाग-ठाणे मध्यवर्ती कारागृह New 16/06/2021 पी डी फ 5836 DownLoadदरपत्रक निविदा सुचना-उपहारगृह विभाग-ठाणे मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
12345678910...