निविदा

दस्तऐवज
TitleDateFile TypeFile Size(KB)View
1   ई-दरपत्रक निविदा सूचना- उपहारगृह विभाग- औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह 22/09/2021 पी डी फ 6529 DownLoadई-दरपत्रक निविदा सूचना- उपहारगृह विभाग- औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
2   दरपत्रक निविदा सूचना- तळोजा मध्यवर्ती कारागृह 21/09/2021 पी डी फ 294 DownLoadदरपत्रक निविदा सूचना- तळोजा मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
3   मोहोरबंद निविदा सुचना-जनावरे लिलाव -अमरावती मध्यवर्ती कारागृह New 21/09/2021 पी डी फ 779 DownLoadमोहोरबंद निविदा सुचना-जनावरे लिलाव -अमरावती मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
4   दरपत्रक निविदा सुचना-उपहारगृह विभाग -तळोजा मध्यवर्ती कारागृह New 20/09/2021 पी डी फ 9188 DownLoadदरपत्रक निविदा सुचना-उपहारगृह विभाग -तळोजा मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
5   ई-दरपत्रक निविदा सूचना- उपहारगृह विभाग- चंद्रपूर जिल्हा कारागृह 20/09/2021 पी डी फ 5692 DownLoadई-दरपत्रक निविदा सूचना- उपहारगृह विभाग- चंद्रपूर जिल्हा कारागृह डाऊनलोड
6   फेरनिविदा क्र.2 -उपहारगृह विभाग-सातारा जिल्हा कारागृह New 17/09/2021 पी डी फ 204 DownLoadफेरनिविदा क्र.2 -उपहारगृह विभाग-सातारा जिल्हा कारागृह डाऊनलोड
7   दरपत्रक निविदा सुचना-उपहारगृह विभाग-ठाणे मध्यवर्ती कारागृह New 16/09/2021 पी डी फ 9020 DownLoadदरपत्रक निविदा सुचना-उपहारगृह विभाग-ठाणे मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
8   दरपत्रक निविदा सुचना-उपहारगृह विभाग-मुंबई मध्यवर्ती कारागृह New 15/09/2021 पी डी फ 1355 DownLoadदरपत्रक निविदा सुचना-उपहारगृह विभाग-मुंबई मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
9   तिसरी अंतीम मुदतवाढ-दरपत्रक निविदा सुचना-उपहारगृह विभाग-परभणी जिल्हा कारागृह New 15/09/2021 पी डी फ 3154 DownLoadतिसरी अंतीम मुदतवाढ-दरपत्रक निविदा सुचना-उपहारगृह विभाग-परभणी जिल्हा कारागृह डाऊनलोड
10   दरपत्रक निविदा सुचना-उपहारगृह विभाग-कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह,कळंबा,कोल्हापूर New 13/09/2021 पी डी फ 5531 DownLoadदरपत्रक निविदा सुचना-उपहारगृह विभाग-कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह,कळंबा,कोल्हापूर डाऊनलोड
12345678910...