निविदा

दस्तऐवज
TitleDateFile TypeFile Size(KB)View
1   ई दरपत्रक सुचना-उपहारगृह विभाग- भायखळा जिल्हा कारागृह 23/03/2020 पी डी फ 689 DownLoadई दरपत्रक सुचना-उपहारगृह विभाग- भायखळा जिल्हा कारागृह डाऊनलोड
2   Canteen quotation for Kolhapur Central Prison New 21/03/2020 पी डी फ 2846 DownLoadCanteen quotation for Kolhapur Central Prison डाऊनलोड
3   दरपत्रक निविदा सूचना- प्रथम मुदतवाढ- उपहारगृह विभाग- येरवडा मध्यवर्ती कारागृह 20/03/2020 पी डी फ 1182 DownLoadदरपत्रक निविदा सूचना- प्रथम मुदतवाढ- उपहारगृह विभाग- येरवडा मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
4   दरपत्रक निविदा सुचना - उपहारगृह विभाग- मुंबई मध्यवर्ती कारागृह 17/03/2020 पी डी फ 17163 DownLoadदरपत्रक निविदा सुचना - उपहारगृह विभाग- मुंबई मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
5   शुद्धिपत्रक -दरपत्रक सूचना - उपहारगृह विभाग (फळे), येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे New 14/03/2020 पी डी फ 1044 DownLoadशुद्धिपत्रक -दरपत्रक सूचना - उपहारगृह विभाग (फळे), येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे डाऊनलोड
6   दरपत्रक निविदा सुचना - उपहारगृह विभाग (फळे) - येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे New 13/03/2020 पी डी फ 2268 DownLoadदरपत्रक निविदा सुचना - उपहारगृह विभाग (फळे) - येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे डाऊनलोड
7   दरपत्रक निविदा सुचना- उपहारगृह विभाग- औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह 12/03/2020 पी डी फ 1241 DownLoadदरपत्रक निविदा सुचना- उपहारगृह विभाग- औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
8   उपहारगृह निविदा येरवडा मध्यवर्ती कारागृह New 09/03/2020 पी डी फ 962 DownLoadउपहारगृह निविदा येरवडा मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
9   काराखाना विभागामध्ये वस्तु मागणी दरपत्रक औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह New 04/03/2020 पी डी फ 255 DownLoadकाराखाना विभागामध्ये वस्तु मागणी दरपत्रक औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
10   कँटीन मध्ये लागणाऱ्या वस्तुंचे दरपत्रक ठाणे मध्यवर्ती कारागृह New 04/03/2020 पी डी फ 9588 DownLoadकँटीन मध्ये लागणाऱ्या वस्तुंचे दरपत्रक ठाणे मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
12345678910...