निविदा

दस्तऐवज
TitleDateFile TypeFile Size(KB)View
1   उपहारगृहातुन बंदयांना देण्यात येणा-या खादयोपयोगी व इतर जीवनावश्यक वस्तुंची खरेदी अमरावती मध्यवर्ती कारागृह New 21/05/2019 पी डी फ 220 DownLoadउपहारगृहातुन बंदयांना देण्यात येणा-या खादयोपयोगी व इतर जीवनावश्यक वस्तुंची खरेदी अमरावती मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
2   ई-निविदा सूचना - कारागृह उद्योग-येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे New 16/05/2019 पी डी फ 54 DownLoadई-निविदा सूचना - कारागृह उद्योग-येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे डाऊनलोड
3   दरपत्रक बेकरी विभाग, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह New 15/05/2019 पी डी फ 108 DownLoadदरपत्रक बेकरी विभाग, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
4   दरपत्रक सादर करणेस मुदतवाढ सूचना - बेकरी विभाग - कोल्हापुर मध्यवर्ती कारागृह 15/05/2019 पी डी फ 459 DownLoadदरपत्रक सादर करणेस मुदतवाढ सूचना - बेकरी विभाग - कोल्हापुर मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
5   ई-दरपत्रक निविदा सुचना कारागृह उद्योग-येरवडा मध्यवर्ती कारागृह 13/05/2019 पी डी फ 53 DownLoadई-दरपत्रक निविदा सुचना कारागृह उद्योग-येरवडा मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
6   दुसरी मुदतवाढ ई-दरपत्रक निविदा सुचना -बेकरी विभाग नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह 10/05/2019 पी डी फ 1002 DownLoadदुसरी मुदतवाढ ई-दरपत्रक निविदा सुचना -बेकरी विभाग नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
7   दरपत्रक सूचना- शिवणकाम विभाग- कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह 09/05/2019 पी डी फ 143 DownLoadदरपत्रक सूचना- शिवणकाम विभाग- कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
8   दरपत्रक सूचना- बेकरी विभाग- कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह 09/05/2019 पी डी फ 138 DownLoadदरपत्रक सूचना- बेकरी  विभाग- कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
9   दरपत्रक सूचना- लोहारकाम विभाग- कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह 09/05/2019 पी डी फ 176 DownLoadदरपत्रक सूचना- लोहारकाम विभाग- कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
10   दरपत्रक सूचना- सूतारकाम विभाग- कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह 09/05/2019 पी डी फ 147 DownLoadदरपत्रक सूचना- सूतारकाम विभाग- कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
12345678910...