निविदा

दस्तऐवज
TitleDateFile TypeFile Size(KB)View
1   दरपत्रक निविदा सुचना -उपहारगृह विभाग-विसापूर खुले जिल्हा कारागृह New 25/11/2021 पी डी फ 1352 DownLoadदरपत्रक निविदा सुचना -उपहारगृह विभाग-विसापूर खुले जिल्हा कारागृह डाऊनलोड
2   दरपत्रक निविदा सुचना -उपहारगृह विभाग-अमरावती मध्यवर्ती कारागृह New 22/11/2021 पी डी फ 7580 DownLoadदरपत्रक निविदा सुचना -उपहारगृह विभाग-अमरावती मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
3   दरपत्रक निविदा सुचना मुदतवाढ -सुतारकाम व एल.ई.डी विभाग(आवश्यक कच्चा माल)-अमरावती मध्यवर्ती कारागृह New 15/11/2021 पी डी फ 275 DownLoadदरपत्रक निविदा सुचना मुदतवाढ -सुतारकाम व एल.ई.डी विभाग(आवश्यक कच्चा माल)-अमरावती मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
4   दरपत्रक निविदा सुचना-सुतारकाम विभाग-कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह,कळंबा,कोल्हापूर New 12/11/2021 पी डी फ 1538 DownLoadदरपत्रक निविदा सुचना-सुतारकाम विभाग-कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह,कळंबा,कोल्हापूर डाऊनलोड
5   दरपत्रक निविदा सुचना-उपहारगृह विभाग-नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह New 12/11/2021 पी डी फ 8778 DownLoadदरपत्रक निविदा सुचना-उपहारगृह विभाग-नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
6   दरपत्रक निविदा सुचना-उपहारगृह विभाग-विसापूर जिल्हा खुले कारागृह New 08/11/2021 पी डी फ 1113 DownLoadदरपत्रक निविदा सुचना-उपहारगृह विभाग-विसापूर जिल्हा खुले कारागृह डाऊनलोड
7   दरपत्रक निविदा सुचना-वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करार-कॅनन झेरॉक्स मशिन-अपर पोलीस महासंचलनालय व महानिरीक्षणालय,कारागृह व सुधारसेवा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे-१ New 08/11/2021 पी डी फ 898 DownLoadदरपत्रक निविदा सुचना-वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करार-कॅनन झेरॉक्स मशिन-अपर पोलीस महासंचलनालय व महानिरीक्षणालय,कारागृह व सुधारसेवा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे-१ डाऊनलोड
8   दरपत्रक निविदा सुचना-एल.ई.डी विभाग-(72वॅट एल.ई.डी स्ट्रिट लाईट कच्चा माल)-अमरावती मध्यवर्ती कारागृह New 03/11/2021 पी डी फ 554 DownLoadदरपत्रक निविदा सुचना-एल.ई.डी विभाग-(72वॅट एल.ई.डी स्ट्रिट लाईट कच्चा माल)-अमरावती मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
9   दरपत्रक निविदा सुचना-सुतारकाम विभाग-अमरावती मध्यवर्ती कारागृह New 03/11/2021 पी डी फ 738 DownLoadदरपत्रक निविदा सुचना-सुतारकाम विभाग-अमरावती मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
10   प्रथम मुदतवाढ-दरपत्रक निविदा सुचना-उपहारगृह विभाग-लातूर जिल्हा कारागृह New 03/11/2021 पी डी फ 67 DownLoadप्रथम मुदतवाढ-दरपत्रक निविदा सुचना-उपहारगृह विभाग-लातूर जिल्हा कारागृह डाऊनलोड
12345678910...