निविदा

दस्तऐवज
TitleDateFile TypeFile Size(KB)View
1   ई-दरपत्रक निविदा सूचना- उपहारगृह विभाग कल्याण जिल्हा कारागृह 18/11/2019 पी डी फ 1966 DownLoadई-दरपत्रक निविदा सूचना-  उपहारगृह विभाग कल्याण जिल्हा कारागृह डाऊनलोड
2   e Quotation Notice- Amaravati Central Prison 15/11/2019 पी डी फ 8291 DownLoade Quotation Notice- Amaravati Central Prison डाऊनलोड
3   दरपत्रक विणकाम विभाग अमरावती मध्यवर्ती कारागृह New 15/11/2019 पी डी फ 512 DownLoadदरपत्रक विणकाम विभाग अमरावती मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
4   e Quotation Notice- Dhule District Prison 14/11/2019 पी डी फ 4049 DownLoade Quotation Notice- Dhule District Prison डाऊनलोड
5   e Quotation Notice (Canteen Section)- Nagpur Central Prison 11/11/2019 पी डी फ 2504 DownLoade Quotation Notice (Canteen Section)- Nagpur Central Prison डाऊनलोड
6   दरपत्रक उपहारगृह वस्तु नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह New 08/11/2019 पी डी फ 912 DownLoadदरपत्रक उपहारगृह वस्तु नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
7   दरपत्रक उपहारगृह वस्तु जालना जिल्हा कारागृह New 08/11/2019 पी डी फ 7427 DownLoadदरपत्रक उपहारगृह वस्तु जालना जिल्हा कारागृह डाऊनलोड
8   e Quotation Notice (Canteen Section)- Solapur District Prison 07/11/2019 पी डी फ 1984 DownLoade Quotation Notice (Canteen Section)- Solapur District Prison डाऊनलोड
9   दरपत्रक धोबीकाम विभाग कोल्हापुर मध्यवर्ती कारागृह New 05/11/2019 पी डी फ 1316 DownLoadदरपत्रक धोबीकाम विभाग कोल्हापुर मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
10   दरपत्रक वॉशिंग सेंटर विभाग कोल्हापुर मध्यवर्ती कारागृह New 05/11/2019 पी डी फ 1393 DownLoadदरपत्रक वॉशिंग सेंटर विभाग कोल्हापुर मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
12345678910...