निविदा

दस्तऐवज
TitleDateFile TypeFile Size(KB)View
1   Vendor Form - Nashikroad Central Prison 15/07/2019 पी डी फ 25 DownLoadVendor Form - Nashikroad Central Prison डाऊनलोड
2   दरपत्रक निविदा सूचना- कच्चामाल पुरवठा- लोहारकाम विभाग- नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह 15/07/2019 पी डी फ 3130 DownLoadदरपत्रक निविदा सूचना- कच्चामाल पुरवठा- लोहारकाम विभाग- नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
3   ई-निविदा सूचना- दुसरी वेळे- जालना जिल्हा कारागृह 11/07/2019 पी डी फ 2821 DownLoadई-निविदा सूचना- दुसरी वेळे- जालना जिल्हा कारागृह डाऊनलोड
4   दरपत्रक सूचना- रसायन विभाग- नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह 11/07/2019 पी डी फ 1881 DownLoadदरपत्रक सूचना- रसायन विभाग- नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
5   दरपत्रक सूचना- लोहारकाम विभाग- नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह 11/07/2019 पी डी फ 3063 DownLoadदरपत्रक सूचना- लोहारकाम विभाग- नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
6   दरपत्रक सूचना- विणकाम विभाग- नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह 11/07/2019 पी डी फ 1844 DownLoadदरपत्रक सूचना- विणकाम विभाग- नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
7   ई-दरपत्रक निविदा सूचना- उपहारगृह विभाग- चंद्रपूर जिल्हा कारागृह 11/07/2019 पी डी फ 8590 DownLoadई-दरपत्रक निविदा सूचना- उपहारगृह विभाग- चंद्रपूर जिल्हा कारागृह डाऊनलोड
8   दरपत्रक सूचना- सुतारकाम विभाग- नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह 10/07/2019 पी डी फ 3358 DownLoadदरपत्रक सूचना- सुतारकाम विभाग- नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह डाऊनलोड
9   दरपत्रक सूचना - चर्मकला विभाग १ - येरवडा मध्यवर्ती कारागृह , पुणे 09/07/2019 पी डी फ 171 DownLoadदरपत्रक सूचना - चर्मकला विभाग १ - येरवडा मध्यवर्ती कारागृह , पुणे डाऊनलोड
10   दरपत्रक सूचना - चर्मकला विभाग २ - येरवडा मध्यवर्ती कारागृह , पुणे 09/07/2019 पी डी फ 173 DownLoadदरपत्रक सूचना - चर्मकला विभाग २ - येरवडा मध्यवर्ती कारागृह , पुणे डाऊनलोड
12345678910...