माहितीचा अधिकार

दस्तऐवज

लोक माहिती अधिकारी (माहितीचा अधिकार)

मजकूर विभागाच्या मान्यतेअधीन

सहायक जन संपर्क अधिकारी

मजकूर विभागाच्या मान्यतेअधीन

अपील अधिकारी

मजकूर विभागाच्या मान्यतेअधीन