कर्मचारी प्रशिक्षण

दस्तऐवज
TitleDateFile TypeFile Size(KB)View
1   १ सप्टेंबर हा कारागृह ध्वजदिन म्हणुन साजरा करणेबाबत. 18/01/2022 पी डी फ 903 DownLoad१ सप्टेंबर हा कारागृह ध्वजदिन म्हणुन साजरा करणेबाबत. डाऊनलोड
2   लिपीक संवर्गीय अधिकारी/कर्मचारी यांची अर्हताकरी परीक्षा सप्टेंबर 2018- निकाल 03/04/2019 पी डी फ 896 DownLoadलिपीक संवर्गीय अधिकारी/कर्मचारी यांची अर्हताकरी परीक्षा सप्टेंबर 2018- निकाल डाऊनलोड
3   तुरुंग अधिकारी, विभागीय परीक्षा जानेवारी २०१४ 15/08/2018 पी डी फ 144 DownLoadतुरुंग अधिकारी, विभागीय परीक्षा जानेवारी २०१४ डाऊनलोड
4   परीक्षा निकाल जेलर 2017 25/09/2017 पी डी फ 904 DownLoadपरीक्षा निकाल जेलर 2017 डाऊनलोड
5   MPSC अधीसूचना 2017 06/01/2017 पी डी फ 539 DownLoadMPSC अधीसूचना 2017 डाऊनलोड
6   अर्हताकारी परीक्षा निकाल व.ली.ते प्रशासन अधिकारी. 15/11/2016 पी डी फ 3958 DownLoadअर्हताकारी परीक्षा निकाल व.ली.ते प्रशासन अधिकारी.    डाऊनलोड
7   लिपिक/वरिश्ठ लिपिक खाते परिक्षा निकाल 25/10/2016 पी डी फ 2680 DownLoadलिपिक/वरिश्ठ लिपिक खाते परिक्षा निकाल डाऊनलोड
8   महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा निकाल (1996-2014) 26/02/2016 पी डी फ 8401 DownLoadमहाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा निकाल (1996-2014) डाऊनलोड
9   तुरुंग अधिकारी खातेपरीक्षा निकाल 2015 15/10/2015 पी डी फ 5026 DownLoadतुरुंग अधिकारी खातेपरीक्षा निकाल 2015 डाऊनलोड
10   कारागृह अधिकारी प्रशीक्षण माहीती (चंदीगढ ) 20/07/2015 पी डी फ 74 DownLoadकारागृह अधिकारी प्रशीक्षण  माहीती  (चंदीगढ ) डाऊनलोड
12