सर्वसाधारण बदल्या

दस्तऐवज
TitleDateFile TypeFile Size(KB)View
1   विनंती बदल्या सन-२०२१- तांत्रिक संवर्ग कर्मचारी 31/08/2021 पी डी फ 1036 DownLoadविनंती बदल्या सन-२०२१- तांत्रिक संवर्ग कर्मचारी  डाऊनलोड
2   विनंती बदल्या सन-२०२१- वरिष्ठ लिपीक संवर्ग कर्मचारी 31/08/2021 पी डी फ 994 DownLoadविनंती बदल्या सन-२०२१- वरिष्ठ लिपीक संवर्ग कर्मचारी  डाऊनलोड
3   विनंती बदल्या सन-२०२१- कार्यालयीन अधीक्षक 31/08/2021 पी डी फ 654 DownLoadविनंती बदल्या सन-२०२१- कार्यालयीन अधीक्षक   डाऊनलोड
4   विनंती बदल्या सन-२०२१- तुरुंगाधिकारी श्रेणी-1 31/08/2021 पी डी फ 1082 DownLoadविनंती बदल्या सन-२०२१- तुरुंगाधिकारी श्रेणी-1  डाऊनलोड
5   विनंती बदल्या सन-२०२१- तुरुंगाधिकारी श्रेणी-२ 31/08/2021 पी डी फ 1393 DownLoadविनंती बदल्या सन-२०२१- तुरुंगाधिकारी श्रेणी-२ डाऊनलोड
6   सर्वसाधारण बदल्या सन-२०२१-तुरुंगाधिकारी श्रेणी-1 02/08/2021 पी डी फ 266 DownLoadसर्वसाधारण बदल्या सन-२०२१-तुरुंगाधिकारी श्रेणी-1 डाऊनलोड
7   सर्वसाधरण बदल्या सन-२०२१-तुरुंगाधिकारी श्रेणी-2 02/08/2021 पी डी फ 397 DownLoadसर्वसाधरण बदल्या सन-२०२१-तुरुंगाधिकारी श्रेणी-2 डाऊनलोड
8   सर्वसाधरण बदल्या सन-२०२१-लिपीक संवर्ग कर्मचारी 02/08/2021 पी डी फ 369 DownLoadसर्वसाधरण बदल्या सन-२०२१-लिपीक संवर्ग कर्मचारी डाऊनलोड
9   सर्वसाधरण बदल्या सन-२०२१-वरिष्ठ लिपीक संवर्ग कर्मचारी 02/08/2021 पी डी फ 615 DownLoadसर्वसाधरण बदल्या सन-२०२१-वरिष्ठ लिपीक संवर्ग कर्मचारी डाऊनलोड
10   सर्वसाधरण बदल्या सन-२०२१- तांत्रिक संवर्ग कर्मचारी 02/08/2021 पी डी फ 531 DownLoadसर्वसाधरण बदल्या सन-२०२१- तांत्रिक संवर्ग कर्मचारी डाऊनलोड
12345678