सर्वसाधारण बदल्या

दस्तऐवज
TitleDateFile TypeFile Size(KB)View
1   पश्चिम विभागातील कारागृह हवालदार यांचे सर्वसाधारण बदली आदेश 10/05/2022 पी डी फ 500 DownLoadपश्चिम विभागातील कारागृह हवालदार यांचे सर्वसाधारण बदली आदेश डाऊनलोड
2   पश्चिम विभागातील लिपीक संवर्गीय कर्मचारी यांचे सर्वसाधारण बदली आदेश 10/05/2022 पी डी फ 574 DownLoadपश्चिम विभागातील लिपीक संवर्गीय कर्मचारी यांचे सर्वसाधारण बदली आदेश डाऊनलोड
3   पश्चिम विभागातील कारागृह शिपाई यांचे सर्वसाधारण बदली आदेश 10/05/2022 पी डी फ 1871 DownLoadपश्चिम विभागातील कारागृह शिपाई यांचे सर्वसाधारण बदली आदेश डाऊनलोड
4   कारागृह विभागातील तुरुंगाधिकारी श्रेणी-2 यांचे सर्वसाधारण बदली आदेश 05/05/2022 पी डी फ 1592 DownLoadकारागृह विभागातील तुरुंगाधिकारी श्रेणी-2  यांचे सर्वसाधारण बदली आदेश डाऊनलोड
5   कारागृह विभागातील तुरुंगाधिकारी श्रेणी-1 यांचे सर्वसाधारण बदली आदेश 05/05/2022 पी डी फ 1211 DownLoadकारागृह विभागातील तुरुंगाधिकारी श्रेणी-1 यांचे सर्वसाधारण बदली आदेश डाऊनलोड
6   कारागृह विभागातील तुरुंगाधिकारी श्रेणी-1 यांचे विनंती बदली आदेश 05/05/2022 पी डी फ 619 DownLoadकारागृह विभागातील तुरुंगाधिकारी श्रेणी-1 यांचे विनंती बदली आदेश डाऊनलोड
7   वरीष्ठ लिपीक पदाचे पदोन्नती आदेश 01/04/2022 पी डी फ 458 DownLoadवरीष्ठ लिपीक पदाचे पदोन्नती आदेश डाऊनलोड
8   कार्यालयीन अधीक्षक या पदाचे पदोन्नती आदेश 14/03/2022 पी डी फ 968 DownLoadकार्यालयीन अधीक्षक या पदाचे पदोन्नती आदेश डाऊनलोड
9   तुरुंग अधिकारी श्रेणी-१ चे पदोन्नती आदेश 04/03/2022 पी डी फ 1180 DownLoadतुरुंग अधिकारी श्रेणी-१ चे पदोन्नती आदेश डाऊनलोड
10   विनंती बदल्या सन-२०२१- तांत्रिक संवर्ग कर्मचारी 31/08/2021 पी डी फ 1036 DownLoadविनंती बदल्या सन-२०२१- तांत्रिक संवर्ग कर्मचारी  डाऊनलोड
123456789