* यवतमाळ जिल्हा कारागृह

 

 

तुरूंग सांख्यिकी

दिनांक एकूण दोषी एकूण कच्चे कैदी एकूण कैदी
24/04/2017 23 316 339
23/04/2017 23 314 337
22/04/2017 23 315 338
21/04/2017 23 315 338
13/04/2017 23 312 335
12/04/2017 21 311 332
11/04/2017 21 321 342
10/04/2017 20 305 325
09/04/2017 20 295 315
08/04/2017 20 318 338

 

 

तुरूंग निर्देशपत्रे

 

तुरूंग - छायाचित्र दालन

  • माहिती उपलब्ध नाही

 

तुरूंगातील उत्पादने

  • माहिती उपलब्ध नाही

 

चलतचित्र दालन

  • माहिती उपलब्ध नाही