बीड जिल्हा कारागृह

 

 

तुरूंग सांख्यिकी

दिनांक एकूण दोषी एकूण कच्चे कैदी एकूण कैदी
25/09/2015 11 301 312
24/09/2015 11 304 315
23/09/2015 10 312 322
14/09/2015 6 296 302
11/09/2015 8 294 302
06/08/2015 7 313 320
05/08/2015 7 311 318
01/08/2015 13 306 319
30/07/2015 14 312 326
15/05/2014 4 358 362

 

 

तुरूंग निर्देशपत्रे

 

तुरूंग - छायाचित्र दालन

  • 15ठ ऑगस्ट 2015.
   15ठ ऑगस्ट 2015.
  • 15ठ ऑगस्ट 2015.
   15ठ ऑगस्ट 2015.
  • 15ठ ऑगस्ट 2015.
   15ठ ऑगस्ट 2015.
  • 15ठ ऑगस्ट 2015.
   15ठ ऑगस्ट 2015.
  • व्हिजिट
   व्हिजिट
  • 15ठ अगस्त 2015 व्हिजिट
   15ठ अगस्त 2015 व्हिजिट
  • रोटरी कलब ऑफ बीड सेंट्रल प्रोग्रॅम फोटो 04
   रोटरी कलब ऑफ बीड सेंट्रल प्रोग्रॅम फोटो 04
  • आर्ट ऑफ लिव्हींग प्रोग्रॅम फोटो 03
   आर्ट ऑफ लिव्हींग प्रोग्रॅम फोटो 03
  • रोटरी कलब ऑफ बीड मीटौन प्रोग्रॅम फोटो
   रोटरी कलब ऑफ बीड मीटौन प्रोग्रॅम फोटो
  • प्रजापिता ब्रमहकूमारी प्रोग्रॅम फोटो
   प्रजापिता ब्रमहकूमारी प्रोग्रॅम फोटो

 

तुरूंगातील उत्पादने

 • माहिती उपलब्ध नाही

 

चलतचित्र दालन

 • माहिती उपलब्ध नाही