औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह

 

 

तुरूंग सांख्यिकी

दिनांक एकूण दोषी एकूण कच्चे कैदी एकूण कैदी
15/04/2016 451 750 1201
31/03/2016 465 774 1239
15/03/2016 472 711 1183
29/02/2016 489 732 1221
15/02/2016 470 728 1198
31/01/2016 482 735 1217
15/01/2016 481 742 1223
31/12/2015 479 756 1235
15/12/2015 493 753 1246
30/11/2015 487 783 1270

 

तुरूंग - छायाचित्र दालन

  • दिपवाळी -- करागृह निर्मित वस्तु वीकृ-प्रदर्शनDipwali -- Karagruh Nirmit Vastu Vikri-Pradarshan
   दिपवाळी -- करागृह निर्मित वस्तु वीकृ-प्रदर्शनDipwali -- Karagruh Nirmit Vastu Vikri-Pradarshan
  • दिपवाळी -- करागृह निर्मित वस्तु वीकृ-प्रदर्शनDipwali -- Karagruh Nirmit Vastu Vikri-Pradarshan
   दिपवाळी -- करागृह निर्मित वस्तु वीकृ-प्रदर्शनDipwali -- Karagruh Nirmit Vastu Vikri-Pradarshan
  • दिपवाळी -- करागृह निर्मित वस्तु वीकृ-प्रदर्शनDipwali -- Karagruh Nirmit Vastu Vikri-Pradarshan
   दिपवाळी -- करागृह निर्मित वस्तु वीकृ-प्रदर्शनDipwali -- Karagruh Nirmit Vastu Vikri-Pradarshan
  • दिपवाळी -- करागृह निर्मित वस्तु वीकृ-प्रदर्शनDipwali -- Karagruh Nirmit Vastu Vikri-Pradarshan
   दिपवाळी -- करागृह निर्मित वस्तु वीकृ-प्रदर्शनDipwali -- Karagruh Nirmit Vastu Vikri-Pradarshan
  • दिपवाळी -- करागृह निर्मित वस्तु वीकृ-प्रदर्शनDipwali -- Karagruh Nirmit Vastu Vikri-Pradarshan
   दिपवाळी -- करागृह निर्मित वस्तु वीकृ-प्रदर्शनDipwali -- Karagruh Nirmit Vastu Vikri-Pradarshan
  • दिपवाळी -- करागृह निर्मित वस्तु वीकृ-प्रदर्शनDipwali -- Karagruh Nirmit Vastu Vikri-Pradarshan
   दिपवाळी -- करागृह निर्मित वस्तु वीकृ-प्रदर्शनDipwali -- Karagruh Nirmit Vastu Vikri-Pradarshan
  • Dipwali -- Karagruh Nirmit Vastu Vikri-Pradarshan
   Dipwali -- Karagruh Nirmit Vastu Vikri-Pradarshan
  • Dipwali -- Karagruh Nirmit Vastu Vikri-Pradarshan
   Dipwali -- Karagruh Nirmit Vastu Vikri-Pradarshan
  • Dipwali -- Karagruh Nirmit Vastu Vikri-Pradarshan
   Dipwali -- Karagruh Nirmit Vastu Vikri-Pradarshan
  • डॉक्टर्स एप्रन
   डॉक्टर्स एप्रन

 

तुरूंगातील उत्पादने

  • KARKHANA UTPADAN KARKHANA UTPADAN
  • KARKHANA UTPADAN KARKHANA UTPADAN
  • KARKHANA UTPADAN KARKHANA UTPADAN
  • KARKHANA UTPADAN KARKHANA UTPADAN
  • KARKHANA UTPADAN KARKHANA UTPADAN
  • KARKHANA UTPADAN KARKHANA UTPADAN
  • KARKHANA UTPADAN KARKHANA UTPADAN
  • KARKHANA UTPADAN KARKHANA UTPADAN
  • कारखाना निर्मित वस्तू कारखाना निर्मित वस्तू
  • कारखाना निर्मित वस्तू कारखाना निर्मित वस्तू

 

चलतचित्र दालन

 • माहिती उपलब्ध नाही