रत्नागिरी विशेष जिल्हा कारागृह

 

 

तुरूंग सांख्यिकी

दिनांक एकूण दोषी एकूण कच्चे कैदी एकूण कैदी
01/05/2016 5 111 116
30/04/2016 5 110 115
29/04/2016 6 112 118
28/04/2016 6 111 117
27/04/2016 7 114 121
26/04/2016 8 117 125
25/04/2016 8 117 125
24/04/2016 8 117 125
23/04/2016 8 115 123
22/04/2016 9 120 129

 

तुरूंग - छायाचित्र दालन

  • रत्नागिरी जैल - योग प्रोग्राम
   रत्नागिरी जैल - योग प्रोग्राम
  • रत्नागिरी जैल - योग प्रोग्राम
   रत्नागिरी जैल - योग प्रोग्राम
  • रत्नागिरी जैल - योग प्रोग्राम
   रत्नागिरी जैल - योग प्रोग्राम
  • रत्नागिरी जैल - योग प्रोग्राम
   रत्नागिरी जैल - योग प्रोग्राम
  • 26 जानेवारी निमित्त बंदयांने बंदयांसाठी सादर केलेला भजन व भक्तीगितांचा कार्यक्रम
   26 जानेवारी निमित्त बंदयांने बंदयांसाठी सादर केलेला भजन व भक्तीगितांचा कार्यक्रम
  • 26 जानेवारी निमित्त बंदयांने बंदयांसाठी सादर केलेला भजन व भक्तीगितांचा कार्यक्रम
   26 जानेवारी निमित्त बंदयांने बंदयांसाठी सादर केलेला भजन व भक्तीगितांचा कार्यक्रम
  • रत्नागिरी
   रत्नागिरी
  • करागृह वारितापतरा {रत्नगीरी स्पेशल प्रिसन}
   करागृह वारितापतरा {रत्नगीरी स्पेशल प्रिसन}
  • योग दे फोटो
   योग दे फोटो
  • जिल्हा वीढीसेवा प्रधिकरन रत्नागिरी
   जिल्हा वीढीसेवा प्रधिकरन रत्नागिरी

 

तुरूंगातील उत्पादने

 • माहिती उपलब्ध नाही

 

चलतचित्र दालन

 • माहिती उपलब्ध नाही