पैठण, खुले जिल्हा कारागृह

 

 

तुरूंग सांख्यिकी

दिनांक एकूण दोषी एकूण कच्चे कैदी एकूण कैदी
30/06/2015 465 0 426
31/05/2015 461 0 409
15/04/2015 464 0 412
31/03/2015 459 0 409
31/12/2014 449 0 400
26/11/2014 447 0 400
25/11/2014 448 0 401
24/11/2014 448 0 401
23/11/2014 448 0 399
22/11/2014 448 0 399

 

 

तुरूंग निर्देशपत्रे

फाईलचे नाव दिनांक फाईलचा आकार (केबी) फाईलचा प्रकार पाहा
16-10-2013 38 PDF DownLoad डाऊनलोड

 

तुरूंग - छायाचित्र दालन

    • मुख्य द्वार
      मुख्य द्वार

 

तुरूंगातील उत्पादने

  • माहिती उपलब्ध नाही

 

चलतचित्र दालन

  • माहिती उपलब्ध नाही