नांदेड जिल्हा कारागृह

 

 

तुरूंग सांख्यिकी

दिनांक एकूण दोषी एकूण कच्चे कैदी एकूण कैदी
31/03/2018 10 327 337
30/11/2017 8 364 372
28/02/2017 8 286 294
15/02/2017 10 278 288
31/01/2017 7 290 297
15/01/2017 6 278 284
31/12/2016 6 294 300
31/07/2016 11 307 318
15/07/2016 7 274 281
30/06/2016 9 321 330

 

 

तुरूंग निर्देशपत्रे

फाईलचे नाव दिनांक फाईलचा आकार (केबी) फाईलचा प्रकार पाहा
नांदेड जिल्‍हा कारागह ४३६ अे 30-04-2015 72 PDF DownLoadनांदेड जिल्‍हा कारागह ४३६ अे डाऊनलोड
नांदेड जिल्‍हा कारागह ४३६ (अ) सी आर पी सी 31-03-2015 84 PDF DownLoadनांदेड जिल्‍हा कारागह ४३६ (अ) सी आर पी सी डाऊनलोड
नांदेड जिल्‍हा कारागृह ४३६(अ)सीआरपीसी 28-02-2015 73 PDF DownLoadनांदेड जिल्‍हा कारागृह ४३६(अ)सीआरपीसी डाऊनलोड
अधीक्षक नांदेड जिल्‍हा कारागृह सी आर पी सी ४३६ अे 31-01-2015 72 PDF DownLoadअधीक्षक नांदेड जिल्‍हा कारागृह सी आर पी सी ४३६ अे डाऊनलोड
अधीक्षक नांदेड जिल्‍हा कारागृह सी आर पी सी ४३६ अे 31-12-2014 73 PDF DownLoadअधीक्षक नांदेड जिल्‍हा कारागृह सी आर पी सी ४३६ अे डाऊनलोड
अधीक्षक नांदेड जिल्‍हा कारागृह सी आर पी सी ४३६ अे 01-12-2014 73 PDF DownLoadअधीक्षक नांदेड जिल्‍हा कारागृह सी आर पी सी ४३६ अे डाऊनलोड
नांदेड जिल्‍हा कारागृह सीआर पी सी ४३६ अ 31-10-2014 73 PDF DownLoadनांदेड जिल्‍हा कारागृह सीआर पी सी ४३६ अ डाऊनलोड
नांदेड जिल्‍हा कारागृह सीआर पी सी ४३६ अ 30-09-2014 73 PDF DownLoadनांदेड जिल्‍हा कारागृह सीआर पी सी ४३६ अ डाऊनलोड
नांदेड जिल्‍हा कारागृह सीआर पी सी ४३६ अ 01-09-2014 72 PDF DownLoadनांदेड जिल्‍हा कारागृह सीआर पी सी ४३६ अ डाऊनलोड
नांदेड जिल्‍हा कारागृह सीआर पी सी ४३६ अ 30-06-2014 72 PDF DownLoadनांदेड जिल्‍हा कारागृह सीआर पी सी ४३६ अ डाऊनलोड

 

तुरूंग - छायाचित्र दालन

  • योग शि‍ब‍ीर
   योग शि‍ब‍ीर
  • बंद्यासाठी चष्मा वाटप
   बंद्यासाठी चष्मा वाटप
  • बंद्यासाठी चष्मा वाटप
   बंद्यासाठी चष्मा वाटप
  • प्रोढ साक्षरता कार्यक्रमाचे आयोजन
   प्रोढ साक्षरता कार्यक्रमाचे आयोजन
  • नांदेड ज‍िल्हा कारागृह येथे बंद्यासाठी लघु उद्योग प्रश‍िक्षणाचे आयोजन.
   नांदेड ज‍िल्हा कारागृह येथे बंद्यासाठी लघु उद्योग प्रश‍िक्षणाचे आयोजन.
  • माडीकल कॅम्प
   माडीकल कॅम्प
  • माडीकल कॅम्प
   माडीकल कॅम्प
  • माडीकल कॅम्प
   माडीकल कॅम्प
  • क्रिसमस दे
   क्रिसमस दे
  • क्रिसमस दे
   क्रिसमस दे

 

तुरूंगातील उत्पादने

 • माहिती उपलब्ध नाही

 

चलतचित्र दालन

 • माहिती उपलब्ध नाही