अहमदनगर जिल्हा कारागृह

 

 

तुरूंग सांख्यिकी

दिनांक एकूण दोषी एकूण कच्चे कैदी एकूण कैदी
20/05/2015 2 215 217
19/05/2015 3 214 217
18/05/2015 2 214 216
17/05/2015 2 212 214
16/05/2015 2 210 212
15/05/2015 2 214 216
14/05/2015 2 214 216
13/05/2015 2 213 215
12/05/2015 3 212 215
11/05/2015 3 210 213

 

 

तुरूंग निर्देशपत्रे

 

तुरूंग - छायाचित्र दालन

  • योग
   योग
  • योग
   योग
  • योग
   योग
  • योग
   योग
  • योग
   योग
  • योग
   योग
  • योग
   योग
  • योग
   योग
  • योग
   योग
  • योग
   योग

 

तुरूंगातील उत्पादने

 • माहिती उपलब्ध नाही

 

चलतचित्र दालन

 • माहिती उपलब्ध नाही