तुरूंग उपमहानिरीक्षक, दक्षिण विभाग, भायखळा, मुंबई

 

 

तुरूंग सांख्यिकी

दिनांक एकूण दोषी एकूण कच्चे कैदी एकूण कैदी
17/06/2017 173 0 162
16/06/2017 173 0 162
15/06/2017 173 0 161
14/06/2017 172 0 161
13/06/2017 173 0 162
12/06/2017 174 0 166
11/06/2017 174 0 165
10/06/2017 164 0 155
09/06/2017 161 0 151
08/06/2017 164 0 157

 

 

तुरूंग निर्देशपत्रे

 

तुरूंग - छायाचित्र दालन

    • स्पेशल ईन्सपेक्टर जेन्रल ऑफ पोलीस (प्रिसन)
      स्पेशल ईन्सपेक्टर जेन्रल ऑफ पोलीस (प्रिसन)

 

तुरूंगातील उत्पादने

  • माहिती उपलब्ध नाही

 

चलतचित्र दालन

  • माहिती उपलब्ध नाही