* कल्याण जिल्हा कारागृह

 

 

तुरूंग सांख्यिकी

दिनांक एकूण दोषी एकूण कच्चे कैदी एकूण कैदी
01/09/2016 33 1449 1482
01/07/2016 40 1374 1414
04/06/2016 19 1443 1462
01/03/2016 7 1440 1447
01/02/2016 13 1405 1418
01/01/2016 12 1418 1430
01/12/2015 23 1373 1396
01/11/2015 22 1395 1417
01/09/2015 35 1279 1314
01/08/2015 25 1239 1264

 

 

तुरूंग निर्देशपत्रे

फाईलचे नाव दिनांक फाईलचा आकार (केबी) फाईलचा प्रकार पाहा
E TENDER CANTEEN - KALYAN DISTRICT PRISON 11-01-2019 7194 PDF DownLoadE TENDER CANTEEN - KALYAN DISTRICT PRISON डाऊनलोड
Kalyan jail photo & info 18-12-2014 11 Word DownLoadKalyan jail photo & info डाऊनलोड
436a 24-12-2013 198 PDF DownLoad436a डाऊनलोड

 

तुरूंग - छायाचित्र दालन

  • वाणीकरन
   वाणीकरन
  • 1 जूली 16 वाणीकरन
   1 जूली 16 वाणीकरन
  • लिगल एड प्रो एनओवी 15 2
   लिगल एड प्रो एनओवी 15 2
  • लिगल एड प्रो एनओवी 15 1
   लिगल एड प्रो एनओवी 15 1
  • लिगल एड प्रो एनओवी 15
   लिगल एड प्रो एनओवी 15
  • प्रॉफ कॉरस ओक्ट15 3
   प्रॉफ कॉरस ओक्ट15 3
  • प्रॉफ कॉरस ओक्ट15 2
   प्रॉफ कॉरस ओक्ट15 2
  • प्रॉफ कॉरस ओक्ट15 1
   प्रॉफ कॉरस ओक्ट15 1
  • प्रॉफ कॉरस ओक्ट15
   प्रॉफ कॉरस ओक्ट15
  • मेदी कँप फोर सर्च डिजीस ऑफ लेप्रकी पेशन्ट अँड ट्रीटमॅन्ट 2
   मेदी कँप फोर सर्च डिजीस ऑफ लेप्रकी पेशन्ट अँड ट्रीटमॅन्ट 2

 

तुरूंगातील उत्पादने

 • माहिती उपलब्ध नाही

 

चलतचित्र दालन

 • माहिती उपलब्ध नाही