* आटपाडी मुक्त वसाहत

 

 

तुरूंग सांख्यिकी

दिनांक एकूण दोषी एकूण कच्चे कैदी एकूण कैदी
30/04/2015 16 0 14
15/04/2015 16 0 16
31/03/2015 16 0 16

 

 

तुरूंग निर्देशपत्रे

फाईलचे नाव दिनांक फाईलचा आकार (केबी) फाईलचा प्रकार पाहा
Information 2 25-04-2015 481 .jpg DownLoadInformation 2 डाऊनलोड
Information 25-04-2015 467 .jpg DownLoadInformation डाऊनलोड

 

तुरूंग - छायाचित्र दालन

  • माहिती उपलब्ध नाही

 

तुरूंगातील उत्पादने

    • WHEAT AND MAIZE WHEAT AND MAIZE

 

चलतचित्र दालन

  • माहिती उपलब्ध नाही