विसापूर खुले कारागृह

 

 

तुरूंग सांख्यिकी

दिनांक एकूण दोषी एकूण कच्चे कैदी एकूण कैदी
12/10/2016 108 0 104
11/10/2016 108 0 104
10/10/2016 108 0 104
09/10/2016 108 0 104
08/10/2016 109 0 105
07/10/2016 109 0 105
06/10/2016 109 0 105
05/10/2016 109 0 106
04/10/2016 109 0 105
03/10/2016 0 109 105

 

 

तुरूंग निर्देशपत्रे

फाईलचे नाव दिनांक फाईलचा आकार (केबी) फाईलचा प्रकार पाहा
जेल शेती उत्पादन माहिती 13-10-2014 5619 Word DownLoadजेल शेती उत्पादन माहिती डाऊनलोड

 

तुरूंग - छायाचित्र दालन

  • हेलथ कँप
   हेलथ कँप
  • व्रूक्शरोपन -6
   व्रूक्शरोपन -6
  • व्रूक्शरोपन -5
   व्रूक्शरोपन -5
  • व्रूक्शरोपन -4
   व्रूक्शरोपन -4
  • व्रूक्शरोपन -3
   व्रूक्शरोपन -3
  • प्रिजनर आर्ट डेव्लेपमेन्ट कँप
   प्रिजनर आर्ट डेव्लेपमेन्ट कँप
  • हेलथ चेकअप कँप - 3
   हेलथ चेकअप कँप - 3
  • हेलथ चेकअप कँप -2
   हेलथ चेकअप कँप -2
  • हेलथ चेकअप कँप -1
   हेलथ चेकअप कँप -1
  • हेलथ चेकअप कँप
   हेलथ चेकअप कँप

 

तुरूंगातील उत्पादने

  • शेती बंधारा शेती बंधारा
  • दोडका Sheti-1 दोडका Sheti-1
  • दोडका शेती दोडका शेती
  • भोपळा शेती-1 भोपळा शेती-1
  • भोपळा शेती भोपळा शेती
  • जवारी शेती जवारी शेती
  • Flower Utpadan Flower Utpadan
  • Karli Utpadan Karli Utpadan
  • Tomato Utpadan Tomato Utpadan
  • Ghosavali Ghosavali

 

चलतचित्र दालन

 • माहिती उपलब्ध नाही