लातूर जिल्हा करागृह

 

 

तुरूंग सांख्यिकी

दिनांक एकूण दोषी एकूण कच्चे कैदी एकूण कैदी
15/03/2016 12 279 291
02/01/2016 7 259 266
01/01/2016 7 269 276
16/11/2015 6 258 264
31/10/2015 7 252 259
30/09/2015 9 245 254
31/08/2015 7 264 271
15/08/2015 8 264 272
31/07/2015 15 253 268
01/04/2015 10 238 248

 

 

तुरूंग निर्देशपत्रे

फाईलचे नाव दिनांक फाईलचा आकार (केबी) फाईलचा प्रकार पाहा
436 43 A 17-03-2016 12 Word DownLoad436 43 A डाऊनलोड
436 43 A 01-03-2016 12 Word DownLoad436 43 A डाऊनलोड
436 43 A 31-01-2016 12 Word DownLoad436 43 A डाऊनलोड
436 A Cr.p.c 02-01-2016 12 Word DownLoad436 A Cr.p.c डाऊनलोड
436A 01-11-2015 12 Word DownLoad436A डाऊनलोड
436 A 10-10-2015 294 PDF DownLoad436 A डाऊनलोड
436A 01-09-2015 373 PDF DownLoad436A डाऊनलोड
436A 31-08-2015 12 Word DownLoad436A डाऊनलोड
436A 01-08-2015 12 Word DownLoad436A डाऊनलोड
436A 01-06-2015 12 Word DownLoad436A डाऊनलोड

 

तुरूंग - छायाचित्र दालन

  • लातुर जिल्हा कारागृह वर्ग-1 येथे मकरसंक्राती निमीत्त बंदयाना स्वंय सहाय्यता बचत गट जय कालिका कासार ल
   लातुर जिल्हा कारागृह वर्ग-1 येथे मकरसंक्राती निमीत्त बंदयाना स्वंय सहाय्यता बचत गट जय कालिका कासार ल
  • मा.श्री.व्ही.डी.डोंगरे,प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय,लातुर व मा.डॉ.ज्ञानेश्वर चव्हाण,पोलीस अधीक्षक,ल
   मा.श्री.व्ही.डी.डोंगरे,प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय,लातुर व मा.डॉ.ज्ञानेश्वर चव्हाण,पोलीस अधीक्षक,ल
  • मा.श्री.व्ही.डी.डोंगरे,प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय,लातुर व मा.डॉ.ज्ञानेश्वर चव्हाण,पोलीस अधीक्षक,ल
   मा.श्री.व्ही.डी.डोंगरे,प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय,लातुर व मा.डॉ.ज्ञानेश्वर चव्हाण,पोलीस अधीक्षक,ल
  • मा.श्री.व्ही.डी.डोंगरे,प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय,लातुर व मा.डॉ.ज्ञानेश्वर चव्हाण,पोलीस अधीक्षक,ल
   मा.श्री.व्ही.डी.डोंगरे,प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय,लातुर व मा.डॉ.ज्ञानेश्वर चव्हाण,पोलीस अधीक्षक,ल
  • मा.श्री.व्ही.डी.डोंगरे,प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय,लातुर व मा.डॉ.ज्ञानेश्वर चव्हाण,पोलीस अधीक्षक,ल
   मा.श्री.व्ही.डी.डोंगरे,प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय,लातुर व मा.डॉ.ज्ञानेश्वर चव्हाण,पोलीस अधीक्षक,ल
  • मा.श्री.व्ही.डी.डोंगरे,प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय,लातुर व मा.डॉ.ज्ञानेश्वर चव्हाण,पोलीस अधीक्षक,ल
   मा.श्री.व्ही.डी.डोंगरे,प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय,लातुर व मा.डॉ.ज्ञानेश्वर चव्हाण,पोलीस अधीक्षक,ल
  • मा.व्ही.डी.डोंगरे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश लातुर व मा.डॉ.ज्ञानेश्वर चव्हाण,पोलीस अधीक्षक,लातुर
   मा.व्ही.डी.डोंगरे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश लातुर व मा.डॉ.ज्ञानेश्वर चव्हाण,पोलीस अधीक्षक,लातुर
  • मा.व्ही.डी.डोंगरे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश लातुर व मा.डॉ.ज्ञानेश्वर चव्हाण,पोलीस अधीक्षक,लातुर
   मा.व्ही.डी.डोंगरे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश लातुर व मा.डॉ.ज्ञानेश्वर चव्हाण,पोलीस अधीक्षक,लातुर
  • मा.व्ही.डी.डोंगरे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश लातुर व मा.डॉ.ज्ञानेश्वर चव्हाण,पोलीस अधीक्षक,लातुर
   मा.व्ही.डी.डोंगरे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश लातुर व मा.डॉ.ज्ञानेश्वर चव्हाण,पोलीस अधीक्षक,लातुर
  • मा.व्ही.डी.डोंगरे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश लातुर व मा.डॉ.ज्ञानेश्वर चव्हाण,पोलीस अधीक्षक,लातुर
   मा.व्ही.डी.डोंगरे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश लातुर व मा.डॉ.ज्ञानेश्वर चव्हाण,पोलीस अधीक्षक,लातुर

 

तुरूंगातील उत्पादने

 • माहिती उपलब्ध नाही

 

चलतचित्र दालन

 • माहिती उपलब्ध नाही