मोर्शी खुले जिल्हा कारागृह

 

 

तुरूंग सांख्यिकी

दिनांक एकूण दोषी एकूण कच्चे कैदी एकूण कैदी
17/06/2017 173 0 162
16/06/2017 173 0 162
15/06/2017 173 0 161
14/06/2017 172 0 161
13/06/2017 173 0 162
12/06/2017 174 0 166
11/06/2017 174 0 165
10/06/2017 164 0 155
09/06/2017 161 0 151
08/06/2017 164 0 157

 

 

तुरूंग निर्देशपत्रे

 

तुरूंग - छायाचित्र दालन

  • मोर्शो ओपन प्रिजन - ऍग्रिकलचर
   मोर्शो ओपन प्रिजन - ऍग्रिकलचर
  • योग क्लासिस फोर प्रिसोन्स & स्टाफ थ्रु गायत्री परिवार, अमरावती
   योग क्लासिस फोर प्रिसोन्स & स्टाफ थ्रु गायत्री परिवार, अमरावती
  • मेडिकल कँप फोर प्रिजनर्स & स्टाफ
   मेडिकल कँप फोर प्रिजनर्स & स्टाफ
  • मोर्शी ओपन प्रिजन
   मोर्शी ओपन प्रिजन
  • वाटर प्युअरिफाइअर
   वाटर प्युअरिफाइअर
  • सितफअली ट्री प्लॅनटेशन
   सितफअली ट्री प्लॅनटेशन
  • मेकींग ऑफ द्दाले
   मेकींग ऑफ द्दाले
  • किचिन
   किचिन
  • मेकींग ऑफ द्दाले
   मेकींग ऑफ द्दाले
  • वाटर प्युअरिफाइअर फोर प्रिजनर्स
   वाटर प्युअरिफाइअर फोर प्रिजनर्स

 

तुरूंगातील उत्पादने

  • वर्मी Compost वर्मी Compost
  • वीट/ संत्र वीट/ संत्र

 

चलतचित्र दालन

 • माहिती उपलब्ध नाही