येरवडा खुले जिल्हा कारागृह

 

 

तुरूंग सांख्यिकी

दिनांक एकूण दोषी एकूण कच्चे कैदी एकूण कैदी
05/03/2014 149 0 132

 

 

तुरूंग निर्देशपत्रे

फाईलचे नाव दिनांक फाईलचा आकार (केबी) फाईलचा प्रकार पाहा
demo 22-01-2014 903 PDF DownLoaddemo डाऊनलोड
Information Regarding Under Trial Prisoners in Yerawada Open Prison, Pune as per C.r.p.c.436 (A) 11-10-2013 12 PDF DownLoadInformation Regarding Under Trial Prisoners in Yerawada Open Prison, Pune as per C.r.p.c.436 (A) डाऊनलोड
Information Regarding Under Trial Prisoners yerwada openas per C.r.p.c 9 PDF DownLoadInformation Regarding Under Trial Prisoners yerwada openas per C.r.p.c डाऊनलोड

 

तुरूंग - छायाचित्र दालन

  • ट्री प्लॅनटेशन
   ट्री प्लॅनटेशन
  • ट्री प्लॅनटेशन
   ट्री प्लॅनटेशन
  • ट्री प्लॅनटेशन
   ट्री प्लॅनटेशन
  • पर्यावरन दिन
   पर्यावरन दिन
  • विपशना शिबिर
   विपशना शिबिर
  • keli
   keli
  • "Bailpola" Festival At Yerwada Open Jail
   "Bailpola" Festival At Yerwada Open Jail
  • Hon. ADG Madum at Yerwada Open Jail
   Hon. ADG Madum at Yerwada Open Jail
  • Hon. ADG Madum at Yerwada Open Jail
   Hon. ADG Madum at Yerwada Open Jail
  • Banana Plantation At Date 17.07.2013
   Banana Plantation At Date 17.07.2013

 

तुरूंगातील उत्पादने

  • मशरूम1 मशरूम1 Mushroom (6 केबी)

 

चलतचित्र दालन

 • माहिती उपलब्ध नाही