भरती

दस्तऐवज
TitleDateFile TypeFile Size(KB)View
1   प्रकल्प समन्वयक पदासाठी करार पध्दतीने नेमणुक करण्याची जाहिरात 01/06/2018 पी डी फ 1214 DownLoadप्रकल्प समन्वयक पदासाठी करार पध्दतीने नेमणुक करण्याची जाहिरात डाऊनलोड
2   Selection List & Waiting List of SW,PD,PC,M&E,Fin. 01/02/2017 पी डी फ 1286 DownLoadSelection List & Waiting List of SW,PD,PC,M&E,Fin. डाऊनलोड
3   Interview for FO/PO/PD/MEO-29/12/2016 22/12/2016 पी डी फ 117 DownLoadInterview for FO/PO/PD/MEO-29/12/2016 डाऊनलोड
4   जाहिरात-सामाजिक कार्यकर्ता,प्रकल्प समन्वयक,प्रकल्प संचालक,मूल्यमापन अधिकारी,वित्त अधिकारी. 11/11/2016 पी डी फ 3921 DownLoadजाहिरात-सामाजिक कार्यकर्ता,प्रकल्प समन्वयक,प्रकल्प संचालक,मूल्यमापन अधिकारी,वित्त अधिकारी.      डाऊनलोड
5   विशेष कार्य अधिकारी पदाची जाहिरात (करार पद्धतीने) Newspaper 01/09/2016 पी डी फ 2025 DownLoad   विशेष कार्य अधिकारी पदाची जाहिरात (करार पद्धतीने) Newspaper डाऊनलोड
6   विधि अधिकारी निवड. 04/03/2016 पी डी फ 450 DownLoadविधि अधिकारी निवड. डाऊनलोड
7   विधि अधिकारी पदाचे मूलाखात गुण 02/03/2016 पी डी फ 525 DownLoadविधि अधिकारी पदाचे मूलाखात गुण डाऊनलोड
8   विधी अधिकारी गट ब मुलाखत यादी 18/02/2016 पी डी फ 79 DownLoadविधी अधिकारी गट ब मुलाखत यादी डाऊनलोड
9   Law Officer Advt. 28/12/2015 पी डी फ 2432 DownLoadLaw Officer Advt. डाऊनलोड
10   तरुगाधिकरी श्रेणी 2 प्रतिक्षा यादी 28/07/2015 पी डी फ 1405 DownLoadतरुगाधिकरी श्रेणी 2 प्रतिक्षा यादी डाऊनलोड
123456