भरती

दस्तऐवज
TitleDateFile TypeFile Size(KB)View
1   विधी अधिकारी गट-ब चे पद कंत्राटी पध्दतीने भरण्याकरिता जाहिरात 23/09/2021 पी डी फ 4303 DownLoadविधी अधिकारी गट-ब चे पद कंत्राटी पध्दतीने भरण्याकरिता जाहिरात डाऊनलोड
2   विधीा अधिकारी (गट-ब) पदाकरीता जाहिरात 14/08/2019 पी डी फ 1598 DownLoadविधीा अधिकारी (गट-ब) पदाकरीता जाहिरात डाऊनलोड
3   Selection list of Project Co-ordinator-Tata Trust 18/08/2018 पी डी फ 16 DownLoadSelection list of Project Co-ordinator-Tata Trust डाऊनलोड
4   प्रकल्प समन्वयक या पदाच्या मुलाखती बाबत यादी 23/07/2018 पी डी फ 1746 DownLoad प्रकल्प समन्वयक या पदाच्या मुलाखती बाबत यादी डाऊनलोड
5   प्रकल्प समन्वयक पदासाठी करार पध्दतीने नेमणुक करण्याची जाहिरात 01/06/2018 पी डी फ 1214 DownLoadप्रकल्प समन्वयक पदासाठी करार पध्दतीने नेमणुक करण्याची जाहिरात डाऊनलोड
6   Selection List & Waiting List of SW,PD,PC,M&E,Fin. 01/02/2017 पी डी फ 1286 DownLoadSelection List & Waiting List of SW,PD,PC,M&E,Fin. डाऊनलोड
7   Interview for FO/PO/PD/MEO-29/12/2016 22/12/2016 पी डी फ 117 DownLoadInterview for FO/PO/PD/MEO-29/12/2016 डाऊनलोड
8   जाहिरात-सामाजिक कार्यकर्ता,प्रकल्प समन्वयक,प्रकल्प संचालक,मूल्यमापन अधिकारी,वित्त अधिकारी. 11/11/2016 पी डी फ 3921 DownLoadजाहिरात-सामाजिक कार्यकर्ता,प्रकल्प समन्वयक,प्रकल्प संचालक,मूल्यमापन अधिकारी,वित्त अधिकारी.      डाऊनलोड
9   विशेष कार्य अधिकारी पदाची जाहिरात (करार पद्धतीने) Newspaper 01/09/2016 पी डी फ 2025 DownLoad   विशेष कार्य अधिकारी पदाची जाहिरात (करार पद्धतीने) Newspaper डाऊनलोड
10   विधि अधिकारी निवड. 04/03/2016 पी डी फ 450 DownLoadविधि अधिकारी निवड. डाऊनलोड
123456