भरती

दस्तऐवज
TitleDateFile TypeFile Size(KB)View
1   सहाय्यक लेखनिकासाठी मागणी केलेल्या व त्यास अनुमती दिलेल्या दिव्यांग उमेदवारांची यादी New 16/02/2024 पी डी फ 1053 DownLoadसहाय्यक लेखनिकासाठी मागणी केलेल्या व त्यास अनुमती दिलेल्या दिव्यांग उमेदवारांची यादी डाऊनलोड
2   परिपत्रक -दिव्यांग उमेदवार New 15/02/2024 पी डी फ 2099 DownLoadपरिपत्रक -दिव्यांग उमेदवार डाऊनलोड
3   ऑनलाईन अर्ज लिंक 01/01/2024 पी डी फ 36 DownLoadऑनलाईन अर्ज लिंक डाऊनलोड
4   लिपीक/लघुलेखक/ तांत्रिक संवर्गातील (गट-क) सरळसेवा भरतीप्रक्रियेची जाहिरात सन 2024 01/01/2024 पी डी फ 8326 DownLoadलिपीक/लघुलेखक/ तांत्रिक संवर्गातील (गट-क) सरळसेवा भरतीप्रक्रियेची जाहिरात सन 2024 डाऊनलोड
5   जाहिरात-कंत्राटी विधी अधिकारी (गट-ब) पद भरती 01/10/2023 पी डी फ 1691 DownLoadजाहिरात-कंत्राटी विधी अधिकारी (गट-ब) पद भरती डाऊनलोड
6   Recruitment for Deputy Director, APCA, Vellore (Advertisement) 27/01/2023 पी डी फ 1373 DownLoadRecruitment for Deputy Director, APCA, Vellore (Advertisement) डाऊनलोड
7   विधी अधिकारी गट-ब चे पद कंत्राटी पध्दतीने भरण्याकरिता जाहिरात 23/09/2021 पी डी फ 4303 DownLoadविधी अधिकारी गट-ब चे पद कंत्राटी पध्दतीने भरण्याकरिता जाहिरात डाऊनलोड
8   विधीा अधिकारी (गट-ब) पदाकरीता जाहिरात 14/08/2019 पी डी फ 1598 DownLoadविधीा अधिकारी (गट-ब) पदाकरीता जाहिरात डाऊनलोड
9   Selection list of Project Co-ordinator-Tata Trust 18/08/2018 पी डी फ 16 DownLoadSelection list of Project Co-ordinator-Tata Trust डाऊनलोड
10   प्रकल्प समन्वयक या पदाच्या मुलाखती बाबत यादी 23/07/2018 पी डी फ 1746 DownLoad प्रकल्प समन्वयक या पदाच्या मुलाखती बाबत यादी डाऊनलोड
123456