परिपत्रके

दस्तऐवज
TitleDateFile TypeFile Size(KB)View
1   कार्यकारी अधिकारी – अर्हताकारी परीक्षा २०२४ - निकाल New 31/05/2024 पी डी फ 1948 DownLoadकार्यकारी अधिकारी – अर्हताकारी परीक्षा २०२४ - निकाल डाऊनलोड
2   परिपत्रक - कारागृहातील बंद्यांना देण्यात येणाऱ्या मुलाखत/दुरध्वनी/ई-मुलाखत सुविधांबाबत 22/03/2024 पी डी फ 7409 DownLoadपरिपत्रक - कारागृहातील बंद्यांना देण्यात येणाऱ्या मुलाखत/दुरध्वनी/ई-मुलाखत सुविधांबाबत डाऊनलोड
3   परिपत्रक-प्रवेशपत्र-लिपीक व तांत्रिक पदभरती प्रक्रिया-2023 13/03/2024 पी डी फ 266 DownLoadपरिपत्रक-प्रवेशपत्र-लिपीक व तांत्रिक पदभरती प्रक्रिया-2023 डाऊनलोड
4   थंडीमुळे बंद्यांना उपहारगृहातून वूलनचे स्वेटर उपलब्ध करुन देणेबाबत. 17/01/2024 पी डी फ 33 DownLoadथंडीमुळे बंद्यांना उपहारगृहातून वूलनचे स्वेटर उपलब्ध करुन देणेबाबत. डाऊनलोड
5   सन 2022-23 या शैक्षणिक वर्षासाठी कुटुंब कल्याण निधीतून अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या मुला-मुलींना शिष्यवृत्ती व बक्षिस रुपाने आर्थिक मदत देणेबाबतृ 03/01/2024 पी डी फ 887 DownLoadसन 2022-23 या शैक्षणिक वर्षासाठी कुटुंब कल्याण निधीतून अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या मुला-मुलींना शिष्यवृत्ती व बक्षिस रुपाने आर्थिक मदत देणेबाबतृ डाऊनलोड
6   कारागृहातील बंद्यांना देण्यात येणाऱ्या मुलाखत/दुरध्वनी सुविधा/ ई-मुलाखती बाबत. 27/12/2023 पी डी फ 2778 DownLoadकारागृहातील बंद्यांना देण्यात येणाऱ्या मुलाखत/दुरध्वनी सुविधा/ ई-मुलाखती बाबत. डाऊनलोड
7   बंद्यांच्या मागणीनुसार कांदा, लसूण यांच्या आहारातील वापराबाबत 03/11/2023 पी डी फ 254 DownLoadबंद्यांच्या मागणीनुसार कांदा, लसूण यांच्या आहारातील वापराबाबत डाऊनलोड
8   ६० वर्षापुढील गरीब बंद्यांना बेडींग पुरविण्यासाठी सेवाभावी संस्थांची मदत मिळणेबाबत 03/11/2023 पी डी फ 390 DownLoad६० वर्षापुढील गरीब बंद्यांना बेडींग पुरविण्यासाठी सेवाभावी संस्थांची मदत मिळणेबाबत डाऊनलोड
9   कारागृहातील बंद्यांना त्यांचे खाजगी पैसे व कामाच्या मोबदल्यात मिळणारा मेहनताना याद्वारे जमा असलेल्या रक्कमेतून एकूण खर्चाच्या रक्कमेची मर्यादा वाढविणेबाबत. 03/11/2023 पी डी फ 330 DownLoadकारागृहातील बंद्यांना त्यांचे खाजगी पैसे व कामाच्या मोबदल्यात मिळणारा मेहनताना याद्वारे जमा असलेल्या रक्कमेतून एकूण खर्चाच्या रक्कमेची मर्यादा वाढविणेबाबत. डाऊनलोड
10   कारागृहातील सोयी सुविधांमध्ये वाढ करण्याच्य अनुषंगाने उपहारगृह परिपत्रकात नव्याने वस्तूंचा समावेश करण्यात येणाऱ्या वस्तूंची यादी 03/11/2023 पी डी फ 2077 DownLoadकारागृहातील सोयी सुविधांमध्ये वाढ करण्याच्य अनुषंगाने उपहारगृह  परिपत्रकात नव्याने वस्तूंचा समावेश करण्यात येणाऱ्या वस्तूंची यादी डाऊनलोड
12345678910...