परिपत्रके

दस्तऐवज
TitleDateFile TypeFile Size(KB)View
1   कारागृह कर्मचारी यांच्या नियतकालीक बदलीस पात्र सन 2019, औरंगाबाद विभाग New 14/05/2019 पी डी फ 3057 DownLoadकारागृह कर्मचारी यांच्या नियतकालीक बदलीस पात्र सन 2019, औरंगाबाद विभाग डाऊनलोड
2   कारागृह शिपाई,हवालदार,सुभेदार संवर्गिय व लिपीक संवर्गिय यांच्या नियतकालीक बदल्या सन-२०१९- नागपुर विभाग 13/05/2019 पी डी फ 3743 DownLoadकारागृह शिपाई,हवालदार,सुभेदार संवर्गिय व लिपीक संवर्गिय यांच्या नियतकालीक बदल्या सन-२०१९- नागपुर विभाग डाऊनलोड
3   कारागृह अधिकारी कर्मचारी यांच्या नियतकालीन बदल्या New 09/05/2019 पी डी फ 1361 DownLoadकारागृह अधिकारी कर्मचारी यांच्या नियतकालीन बदल्या डाऊनलोड
4   कारागृह अधिकारी कर्मचारी यांच्या नियतकालीन बदल्या New 09/05/2019 पी डी फ 1278 DownLoadकारागृह अधिकारी कर्मचारी यांच्या नियतकालीन बदल्या डाऊनलोड
5   कारागृह अधिकारी कर्मचारी यांच्या नियतकालीन बदल्या New 09/05/2019 पी डी फ 657 DownLoadकारागृह अधिकारी कर्मचारी यांच्या नियतकालीन बदल्या डाऊनलोड
6   तांत्रिक संवर्गिय कारागृह अधिकारी/कर्मचारी यांच्या नियतकालीक बदल्या सन-२०१९ 02/05/2019 पी डी फ 1092 DownLoadतांत्रिक संवर्गिय कारागृह अधिकारी/कर्मचारी यांच्या नियतकालीक बदल्या सन-२०१९ डाऊनलोड
7   कारागृह अधिकारी / कर्मचारी यांच्या नियतकालीक बदल्या सन 2019 02/05/2019 पी डी फ 1054 DownLoadकारागृह अधिकारी / कर्मचारी यांच्या नियतकालीक बदल्या सन 2019 डाऊनलोड
8   कारागृह विभागातील औषधे,तदअनुंषगिक उपभोग वस्तु वैद्यकिय उपकरणे याबाबत हाफकीन बायो-फामास्युटीकल्स कार्पोरेशन लि.मार्फत खरेदी करणेबाबत 01/04/2019 पी डी फ 760 DownLoadकारागृह विभागातील औषधे,तदअनुंषगिक उपभोग वस्तु वैद्यकिय उपकरणे याबाबत हाफकीन बायो-फामास्युटीकल्स कार्पोरेशन लि.मार्फत खरेदी करणेबाबत डाऊनलोड
9   दि.01.01.2006 ते 26.02.2009 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्ती वेतनधारकांच्या निवृत्तीवेतनात सुधारणा करण्याबाबत 01/04/2019 पी डी फ 124 DownLoadदि.01.01.2006 ते 26.02.2009 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्ती वेतनधारकांच्या निवृत्तीवेतनात सुधारणा करण्याबाबत डाऊनलोड
10   परिपत्रक-कॉईन बॉक्स दुरध्वनी सुविधा 12/02/2019 पी डी फ 227 DownLoadपरिपत्रक-कॉईन बॉक्स दुरध्वनी सुविधा डाऊनलोड
12345678910...