परिपत्रके

दस्तऐवज
TitleDateFile TypeFile Size(KB)View
1   परिपत्रक-कारागृह विभागातील कारागृह शिपाई ते सुभेदार या पदावरील सन 2005 पुर्वीच्या कर्मचाऱ्यांना संगणक आर्हता उत्तीर्ण होणेपासून सूट मिळणेबाबत New 04/06/2021 पी डी फ 1418 DownLoadपरिपत्रक-कारागृह विभागातील कारागृह शिपाई ते सुभेदार या पदावरील सन 2005 पुर्वीच्या कर्मचाऱ्यांना संगणक आर्हता उत्तीर्ण होणेपासून सूट मिळणेबाबत डाऊनलोड
2   उच्चस्तर शक्ती प्रदत्त समिती बैठकांचे इत्तीवृत्त दिनांक-19.10.2020 New 31/05/2021 पी डी फ 5802 DownLoadउच्चस्तर शक्ती प्रदत्त  समिती बैठकांचे इत्तीवृत्त दिनांक-19.10.2020 डाऊनलोड
3   उच्चस्तर शक्ती प्रदत्त समिती बैठकांचे इत्तीवृत्त New 28/05/2021 पी डी फ 13043 DownLoadउच्चस्तर शक्ती प्रदत्त  समिती बैठकांचे इत्तीवृत्त डाऊनलोड
4   Minutes of the High Power Commitee Meetings Dated 7th May and 11th May 2021 17/05/2021 पी डी फ 69 DownLoadMinutes of the High Power Commitee Meetings Dated 7th May and 11th May 2021  डाऊनलोड
5   महाराष्ट्र कारागृह व सुधारसेवा कुटुंब आरोग्य योजना अंतर्गत रुग्णालयांची अद्ययावत यादी 12/05/2021 पी डी फ 4219 DownLoadमहाराष्ट्र कारागृह व सुधारसेवा कुटुंब आरोग्य योजना अंतर्गत  रुग्णालयांची अद्ययावत यादी डाऊनलोड
6   परिपत्रक- कारागृहातील बंद्यांचे लसीकरणाबाबत 22/03/2021 पी डी फ 602 DownLoadपरिपत्रक- कारागृहातील बंद्यांचे लसीकरणाबाबत डाऊनलोड
7   जेल पर्यटन- संपर्काबाबत 26/01/2021 पी डी फ 621 DownLoadजेल पर्यटन- संपर्काबाबत डाऊनलोड
8   जेल पर्यटन- कार्यप्रणालीबाबत (SOP) 23/01/2021 पी डी फ 682 DownLoadजेल पर्यटन- कार्यप्रणालीबाबत (SOP) डाऊनलोड
9   महाराष्ट्र कारागृह व सुधारसेवाबल कुटुंब आरोग्य योजनेंतर्गत ओळखपत्राबाबत 04/01/2021 पी डी फ 725 DownLoadमहाराष्ट्र कारागृह व सुधारसेवाबल कुटुंब आरोग्य योजनेंतर्गत ओळखपत्राबाबत डाऊनलोड
10   परीपत्रक- हयातीचा दाखला सादर करणेबाबत... 26/11/2020 पी डी फ 911 DownLoadपरीपत्रक- हयातीचा दाखला सादर करणेबाबत... डाऊनलोड
12345678910...