परिपत्रके

दस्तऐवज
TitleDateFile TypeFile Size(KB)View
1   कारागृह अधिकारी/कर्मचारी यांचेवर होणाऱ्या हल्ल्यासंदर्भात सुरक्षा उपाय- परिपत्रक 09/07/2018 पी डी फ 323 DownLoadकारागृह अधिकारी/कर्मचारी यांचेवर होणाऱ्या हल्ल्यासंदर्भात सुरक्षा उपाय- परिपत्रक डाऊनलोड
2   संगणक व इतर तद्नुषंगिक बाबींच्या देखभालीबाबतचे धोरण ठरविणेबाबत... 13/06/2018 पी डी फ 1517 DownLoadसंगणक व इतर तद्नुषंगिक बाबींच्या देखभालीबाबतचे धोरण ठरविणेबाबत... डाऊनलोड
3   कारागृहातील बंद्यांना एच.आय.व्ही. / एडस बाबत माहिती व सेवा सूविधा पुरविणेबाबत 08/06/2018 पी डी फ 1773 DownLoadकारागृहातील बंद्यांना एच.आय.व्ही. / एडस बाबत माहिती व सेवा सूविधा पुरविणेबाबत डाऊनलोड
4   राज्यातील कारागृहात शैक्षणिक उपक्रमात सहभागी होणा-या बंद्यांना शिक्षेत विशेष् माफीबाबत 16/05/2018 पी डी फ 1902 DownLoadराज्यातील कारागृहात शैक्षणिक उपक्रमात सहभागी होणा-या बंद्यांना शिक्षेत विशेष् माफीबाबत डाऊनलोड
5   महिला तक्रार निवारण समिती बाबतचे परिपत्रक 15/05/2018 पी डी फ 345 DownLoadमहिला तक्रार निवारण समिती बाबतचे परिपत्रक डाऊनलोड
6   उपहारगृह (कँटीन) विभागातील खरेदी ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे करणेबाबत. 14/05/2018 पी डी फ 510 DownLoadउपहारगृह (कँटीन) विभागातील खरेदी ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे करणेबाबत. डाऊनलोड
7   विविध संवर्गातील रिक्त पदे माहिती 14/05/2018 पी डी फ 2967 DownLoadविविध संवर्गातील रिक्त पदे माहिती डाऊनलोड
8   बंदी संचित व अभिवचन रजा -अधिसूचना 19/04/2018 पी डी फ 686 DownLoadबंदी संचित व अभिवचन रजा -अधिसूचना डाऊनलोड
9   राज्यमाफीबाबत परीपत्रक 13/03/2018 पी डी फ 4923 DownLoadराज्यमाफीबाबत परीपत्रक डाऊनलोड
10   Circular - Medical Bill 16/12/2017 पी डी फ 570 DownLoadCircular - Medical Bill डाऊनलोड
123456789