परिपत्रके

दस्तऐवज
TitleDateFile TypeFile Size(KB)View
1   परीपत्रक- हयातीचा दाखला सादर करणेबाबत... 26/11/2020 पी डी फ 911 DownLoadपरीपत्रक- हयातीचा दाखला सादर करणेबाबत... डाऊनलोड
2   कारागृह उत्पादीत शेतीमाल सुधारीत दराबाबत 09/11/2020 पी डी फ 830 DownLoadकारागृह उत्पादीत शेतीमाल सुधारीत दराबाबत डाऊनलोड
3   Dedicated E-Mail ID List for Lawyer Visit 07/07/2020 पी डी फ 44 DownLoadDedicated E-Mail ID List for Lawyer Visit डाऊनलोड
4   Bank Account Details for Online Money Order and MO Received Status 01/06/2020 पी डी फ 9145 DownLoadBank Account Details for Online Money Order and MO Received Status डाऊनलोड
5   Notice regarding PPC- Mumbai Central Prison 23/04/2020 पी डी फ 816 DownLoadNotice regarding PPC- Mumbai Central Prison डाऊनलोड
6   महाराष्ट्र शासन परिपत्रक-माहिती अधिकार- 2005 कायदाबाबत 12/03/2020 पी डी फ 7538 DownLoadमहाराष्ट्र शासन परिपत्रक-माहिती अधिकार- 2005 कायदाबाबत डाऊनलोड
7   पेंशन परिपत्रक 11/03/2020 पी डी फ 3791 DownLoadपेंशन परिपत्रक डाऊनलोड
8   कारागृह विभागाच्या क्षेत्रीय प्रमुखांच्या वित्तीय अधिकारात झालेल्या वाढीबाबतचे परिपत्रक 26/07/2019 पी डी फ 389 DownLoadकारागृह विभागाच्या क्षेत्रीय प्रमुखांच्या वित्तीय अधिकारात झालेल्या वाढीबाबतचे परिपत्रक डाऊनलोड
9   परिपत्रक- कारागृहात उपहारगृह पूनर्वलिोकन व सुधारणा दि. 22.07.2016 27/05/2019 पी डी फ 489 DownLoadपरिपत्रक- कारागृहात उपहारगृह पूनर्वलिोकन व सुधारणा दि. 22.07.2016 डाऊनलोड
10   परिपत्रक- सणानिमित्त बंद्यांना उपहारगृहामधून पुरणपोळी उपलब्ध करुन देणेबाबत-4.8.2017 27/05/2019 पी डी फ 291 DownLoadपरिपत्रक- सणानिमित्त बंद्यांना उपहारगृहामधून पुरणपोळी उपलब्ध करुन देणेबाबत-4.8.2017 डाऊनलोड
12345678910...