परिपत्रके

दस्तऐवज
TitleDateFile TypeFile Size(KB)View
1   Glorious History of Yerwada Central Prison 12/08/2022 पी डी फ 1952 DownLoadGlorious History of Yerwada Central Prison डाऊनलोड
2   परिपत्रक-महाराष्ट्र विधान मंडळाचे द्वितीय अधिवेशन (पावसाळी), ऑगस्ट २०२२ New 12/08/2022 पी डी फ 784 DownLoadपरिपत्रक-महाराष्ट्र विधान मंडळाचे द्वितीय अधिवेशन (पावसाळी), ऑगस्ट २०२२ डाऊनलोड
3   परिपत्रक – कारागृहातील बंद्यांच्या संचित/अभिवचन रजा प्रकरणी जामीनदार बाबत New 11/08/2022 पी डी फ 970 DownLoadपरिपत्रक – कारागृहातील बंद्यांच्या संचित/अभिवचन रजा प्रकरणी जामीनदार बाबत डाऊनलोड
4   कारागृह विभागातील अधिकारी कर्मचारी याना प्रशंसनीय सेवेबद्दल सन्मानचिन्ह व प्रशस्ती पत्र घोषित करणे बाबतचे आदेश 01/05/2022 पी डी फ 1059 DownLoadकारागृह विभागातील अधिकारी कर्मचारी याना प्रशंसनीय सेवेबद्दल सन्मानचिन्ह व प्रशस्ती पत्र  घोषित करणे बाबतचे आदेश डाऊनलोड
5   परिपत्रक-अधिकारी/कर्मचारी यांच्या नियतकालीक बदल्या सन-2022 17/03/2022 पी डी फ 3427 DownLoadपरिपत्रक-अधिकारी/कर्मचारी यांच्या नियतकालीक बदल्या सन-2022 डाऊनलोड
6   परिपत्रक-परिविक्षा अधिकाऱ्यांच्या कारागृह भेटीबाबत. 17/03/2022 पी डी फ 963 DownLoad परिपत्रक-परिविक्षा अधिकाऱ्यांच्या कारागृह भेटीबाबत. डाऊनलोड
7   संचित व अभिवचन रजेवरुन अनाधिकृतपणे फरार बंद्यांची माहिती 25/01/2022 पी डी फ 5464 DownLoadसंचित व अभिवचन रजेवरुन अनाधिकृतपणे फरार बंद्यांची माहिती डाऊनलोड
8   १ सप्टेंबर हा कारागृह ध्वजदिन म्हणुन साजरा करणेबाबत. 18/01/2022 पी डी फ 903 DownLoad१ सप्टेंबर हा कारागृह ध्वजदिन म्हणुन साजरा करणेबाबत. डाऊनलोड
9   अनुकंपा तत्वावर ठेवण्यात आलेल्या प्रतिक्षायादीतील उमेदवारांची यादी 17/09/2021 पी डी फ 948 DownLoadअनुकंपा तत्वावर ठेवण्यात आलेल्या प्रतिक्षायादीतील उमेदवारांची यादी डाऊनलोड
10   माफी पुस्तकावर घेणेबाबत 01/07/2021 पी डी फ 1367 DownLoad माफी पुस्तकावर घेणेबाबत डाऊनलोड
12345678910...