परिपत्रके

दस्तऐवज
TitleDateFile TypeFile Size(KB)View
1   परिपत्रक-कॉईन बॉक्स दुरध्वनी सुविधा 12/02/2019 पी डी फ 227 DownLoadपरिपत्रक-कॉईन बॉक्स दुरध्वनी सुविधा डाऊनलोड
2   कारागृह अधिकारी/कर्मचारी यांच्या नियतकालिक बदल्या सन 2019 21/01/2019 पी डी फ 8451 DownLoadकारागृह अधिकारी/कर्मचारी यांच्या नियतकालिक बदल्या सन 2019 डाऊनलोड
3   303 रायफल, 7.62 एसएलआर रायफल प्रशिक्षण व सरावाबाबत - परिपत्रक 24/12/2018 पी डी फ 203 DownLoad303 रायफल, 7.62 एसएलआर रायफल प्रशिक्षण व सरावाबाबत - परिपत्रक डाऊनलोड
4   436 (A) Crpc अंतर्गत कारागृहात दाखल बंद्यांची माहिती - माहे नोव्हेंबर 2018 17/12/2018 पी डी फ 52 DownLoad436 (A) Crpc अंतर्गत कारागृहात दाखल बंद्यांची माहिती - माहे नोव्हेंबर 2018 डाऊनलोड
5   परिपत्रक -कारागृहातील आपत्कालीन परिस्थितीबाबत उपाययोजना 19/11/2018 पी डी फ 126 DownLoadपरिपत्रक -कारागृहातील आपत्कालीन परिस्थितीबाबत उपाययोजना डाऊनलोड
6   436 (A) CRPC अंतर्गत कारागृहात दाखल बंद्यांची माहिती- माहे ऑक्टोबर 2018 05/11/2018 पी डी फ 70 DownLoad436 (A) CRPC अंतर्गत कारागृहात दाखल बंद्यांची माहिती- माहे ऑक्टोबर 2018 डाऊनलोड
7   The Sexual harassment of women at workplace (prevention and redressal) 05/11/2018 पी डी फ 733 DownLoadThe Sexual harassment of women at workplace (prevention and redressal) डाऊनलोड
8   436 (A) CRPC अंतर्गत कारागृहात दाखल बंद्यांची माहिती- माहे जूलै-2018 02/11/2018 पी डी फ 67 DownLoad436 (A) CRPC अंतर्गत कारागृहात दाखल बंद्यांची माहिती- माहे जूलै-2018 डाऊनलोड
9   कुटुंब कल्याण निधीतून वैद्यकीय कारणास्तव कर्जाचे प्रस्ताव सादर करताना दक्षता घेणेबाबत. 23/10/2018 पी डी फ 114 DownLoadकुटुंब कल्याण निधीतून वैद्यकीय कारणास्तव कर्जाचे प्रस्ताव सादर करताना दक्षता घेणेबाबत. डाऊनलोड
10   दि.1.10.18 पासून करपात्र वस्तू/सेवा अथवा दोन्हीसाठी पुरवठादाराला द्यावयाच्या प्रदानातून 2% TDS वजावट करणेबाबत 04/10/2018 पी डी फ 247 DownLoadदि.1.10.18 पासून करपात्र वस्तू/सेवा अथवा दोन्हीसाठी पुरवठादाराला द्यावयाच्या प्रदानातून 2% TDS वजावट करणेबाबत डाऊनलोड
12345678910