परिपत्रके

दस्तऐवज
TitleDateFile TypeFile Size(KB)View
1   Circular regarding budget section 23/08/2018 पी डी फ 13503 DownLoadCircular regarding budget section डाऊनलोड
2   MPSC Exam Letter 21/08/2018 पी डी फ 602 DownLoadMPSC Exam Letter डाऊनलोड
3   परिपत्रक- बंद्यांना कॉईन बॉक्स (दुरध्वनी) सूविधा सुरु करणेबाबत. 27/07/2018 पी डी फ 266 DownLoadपरिपत्रक- बंद्यांना कॉईन बॉक्स (दुरध्वनी) सूविधा सुरु करणेबाबत. डाऊनलोड
4   कारागृह अधिकारी/कर्मचारी यांचेवर होणाऱ्या हल्ल्यासंदर्भात सुरक्षा उपाय- परिपत्रक 09/07/2018 पी डी फ 323 DownLoadकारागृह अधिकारी/कर्मचारी यांचेवर होणाऱ्या हल्ल्यासंदर्भात सुरक्षा उपाय- परिपत्रक डाऊनलोड
5   संगणक व इतर तद्नुषंगिक बाबींच्या देखभालीबाबतचे धोरण ठरविणेबाबत... 13/06/2018 पी डी फ 1517 DownLoadसंगणक व इतर तद्नुषंगिक बाबींच्या देखभालीबाबतचे धोरण ठरविणेबाबत... डाऊनलोड
6   कारागृहातील बंद्यांना एच.आय.व्ही. / एडस बाबत माहिती व सेवा सूविधा पुरविणेबाबत 08/06/2018 पी डी फ 1773 DownLoadकारागृहातील बंद्यांना एच.आय.व्ही. / एडस बाबत माहिती व सेवा सूविधा पुरविणेबाबत डाऊनलोड
7   राज्यातील कारागृहात शैक्षणिक उपक्रमात सहभागी होणा-या बंद्यांना शिक्षेत विशेष् माफीबाबत 16/05/2018 पी डी फ 1902 DownLoadराज्यातील कारागृहात शैक्षणिक उपक्रमात सहभागी होणा-या बंद्यांना शिक्षेत विशेष् माफीबाबत डाऊनलोड
8   महिला तक्रार निवारण समिती बाबतचे परिपत्रक 15/05/2018 पी डी फ 345 DownLoadमहिला तक्रार निवारण समिती बाबतचे परिपत्रक डाऊनलोड
9   विविध संवर्गातील रिक्त पदे माहिती 14/05/2018 पी डी फ 2967 DownLoadविविध संवर्गातील रिक्त पदे माहिती डाऊनलोड
10   उपहारगृह (कँटीन) विभागातील खरेदी ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे करणेबाबत. 14/05/2018 पी डी फ 510 DownLoadउपहारगृह (कँटीन) विभागातील खरेदी ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे करणेबाबत. डाऊनलोड
123456789