परिपत्रके

दस्तऐवज
TitleDateFile TypeFile Size(KB)View
1   अनुकंपा तत्वावर ठेवण्यात आलेल्या प्रतिक्षायादीतील उमेदवारांची यादी 17/09/2021 पी डी फ 948 DownLoadअनुकंपा तत्वावर ठेवण्यात आलेल्या प्रतिक्षायादीतील उमेदवारांची यादी डाऊनलोड
2   संचित व अभिवचन रजेवरून फरार बंसंचित व अभिवचन रजेवरून अनधिकृतपणे फरार बंद्यांची माहिती द्यांची माहिती 02/07/2021 पी डी फ 4926 DownLoadसंचित व अभिवचन रजेवरून फरार बंसंचित व अभिवचन रजेवरून अनधिकृतपणे फरार बंद्यांची माहिती द्यांची माहिती डाऊनलोड
3   माफी पुस्तकावर घेणेबाबत 01/07/2021 पी डी फ 1367 DownLoad माफी पुस्तकावर घेणेबाबत डाऊनलोड
4   परिपत्रक-कारागृह विभागातील कारागृह शिपाई ते सुभेदार या पदावरील सन 2005 पुर्वीच्या कर्मचाऱ्यांना संगणक आर्हता उत्तीर्ण होणेपासून सूट मिळणेबाबत 04/06/2021 पी डी फ 1418 DownLoadपरिपत्रक-कारागृह विभागातील कारागृह शिपाई ते सुभेदार या पदावरील सन 2005 पुर्वीच्या कर्मचाऱ्यांना संगणक आर्हता उत्तीर्ण होणेपासून सूट मिळणेबाबत डाऊनलोड
5   उच्चस्तर शक्ती प्रदत्त समिती बैठकांचे इत्तीवृत्त दिनांक-19.10.2020 31/05/2021 पी डी फ 5802 DownLoadउच्चस्तर शक्ती प्रदत्त  समिती बैठकांचे इत्तीवृत्त दिनांक-19.10.2020 डाऊनलोड
6   उच्चस्तर शक्ती प्रदत्त समिती बैठकांचे इत्तीवृत्त 28/05/2021 पी डी फ 13043 DownLoadउच्चस्तर शक्ती प्रदत्त  समिती बैठकांचे इत्तीवृत्त डाऊनलोड
7   Minutes of the High Power Commitee Meetings Dated 7th May and 11th May 2021 17/05/2021 पी डी फ 69 DownLoadMinutes of the High Power Commitee Meetings Dated 7th May and 11th May 2021  डाऊनलोड
8   महाराष्ट्र कारागृह व सुधारसेवा कुटुंब आरोग्य योजना अंतर्गत रुग्णालयांची अद्ययावत यादी 12/05/2021 पी डी फ 578 DownLoadमहाराष्ट्र कारागृह व सुधारसेवा कुटुंब आरोग्य योजना अंतर्गत  रुग्णालयांची अद्ययावत यादी डाऊनलोड
9   परिपत्रक- कारागृहातील बंद्यांचे लसीकरणाबाबत 22/03/2021 पी डी फ 602 DownLoadपरिपत्रक- कारागृहातील बंद्यांचे लसीकरणाबाबत डाऊनलोड
10   जेल पर्यटन- संपर्काबाबत 26/01/2021 पी डी फ 621 DownLoadजेल पर्यटन- संपर्काबाबत डाऊनलोड
12345678910...