परिपत्रके

दस्तऐवज
TitleDateFile TypeFile Size(KB)View
1   थंडीमुळे बंद्यांना उपहारगृहातून वूलनचे स्वेटर उपलब्ध करुन देणेबाबत. 17/01/2024 पी डी फ 33 DownLoadथंडीमुळे बंद्यांना उपहारगृहातून वूलनचे स्वेटर उपलब्ध करुन देणेबाबत. डाऊनलोड
2   सन 2022-23 या शैक्षणिक वर्षासाठी कुटुंब कल्याण निधीतून अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या मुला-मुलींना शिष्यवृत्ती व बक्षिस रुपाने आर्थिक मदत देणेबाबतृ 03/01/2024 पी डी फ 887 DownLoadसन 2022-23 या शैक्षणिक वर्षासाठी कुटुंब कल्याण निधीतून अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या मुला-मुलींना शिष्यवृत्ती व बक्षिस रुपाने आर्थिक मदत देणेबाबतृ डाऊनलोड
3   कारागृहातील बंद्यांना देण्यात येणाऱ्या मुलाखत/दुरध्वनी सुविधा/ ई-मुलाखती बाबत. 27/12/2023 पी डी फ 2778 DownLoadकारागृहातील बंद्यांना देण्यात येणाऱ्या मुलाखत/दुरध्वनी सुविधा/ ई-मुलाखती बाबत. डाऊनलोड
4   बंद्यांच्या मागणीनुसार कांदा, लसूण यांच्या आहारातील वापराबाबत 03/11/2023 पी डी फ 254 DownLoadबंद्यांच्या मागणीनुसार कांदा, लसूण यांच्या आहारातील वापराबाबत डाऊनलोड
5   ६० वर्षापुढील गरीब बंद्यांना बेडींग पुरविण्यासाठी सेवाभावी संस्थांची मदत मिळणेबाबत 03/11/2023 पी डी फ 390 DownLoad६० वर्षापुढील गरीब बंद्यांना बेडींग पुरविण्यासाठी सेवाभावी संस्थांची मदत मिळणेबाबत डाऊनलोड
6   कारागृहातील बंद्यांना त्यांचे खाजगी पैसे व कामाच्या मोबदल्यात मिळणारा मेहनताना याद्वारे जमा असलेल्या रक्कमेतून एकूण खर्चाच्या रक्कमेची मर्यादा वाढविणेबाबत. 03/11/2023 पी डी फ 330 DownLoadकारागृहातील बंद्यांना त्यांचे खाजगी पैसे व कामाच्या मोबदल्यात मिळणारा मेहनताना याद्वारे जमा असलेल्या रक्कमेतून एकूण खर्चाच्या रक्कमेची मर्यादा वाढविणेबाबत. डाऊनलोड
7   कारागृहातील सोयी सुविधांमध्ये वाढ करण्याच्य अनुषंगाने उपहारगृह परिपत्रकात नव्याने वस्तूंचा समावेश करण्यात येणाऱ्या वस्तूंची यादी 03/11/2023 पी डी फ 2077 DownLoadकारागृहातील सोयी सुविधांमध्ये वाढ करण्याच्य अनुषंगाने उपहारगृह  परिपत्रकात नव्याने वस्तूंचा समावेश करण्यात येणाऱ्या वस्तूंची यादी डाऊनलोड
8   ३० वर्षापुढील सर्व महिला बंदी, पुरूष बंदी यांना उपहारगृहातून जाड बेडींग (अंथरुण) तसेच उशी उपलब्ध करुन देणेबाबत 02/11/2023 पी डी फ 296 DownLoad३० वर्षापुढील सर्व महिला बंदी, पुरूष बंदी यांना उपहारगृहातून जाड बेडींग (अंथरुण) तसेच उशी उपलब्ध करुन देणेबाबत डाऊनलोड
9   कारागृह विभागांतर्गत खाजगी संस्था उद्योजकांमार्फत जॉबवर्कच्या माध्यमातून बंदी प्रशिक्षण व रोजगार प्रकल्प राबविण्याची कार्यपध्दती 20/10/2023 पी डी फ 1228 DownLoadकारागृह विभागांतर्गत खाजगी संस्था उद्योजकांमार्फत जॉबवर्कच्या माध्यमातून बंदी प्रशिक्षण व रोजगार प्रकल्प राबविण्याची कार्यपध्दती डाऊनलोड
10   राष्ट्र्रीय सण खर्च वाढ 31/08/2023 पी डी फ 251 DownLoadराष्ट्र्रीय सण खर्च वाढ डाऊनलोड
12345678910...