लोकसंख्याशास्त्रीय

दस्तऐवज

मध्यवर्ती कारागृह :-

कारागृह  संख्या
कारागृह नाव
मध्यवर्ती कारागृह: 09 1. येरवडा मध्यवर्ती कारागृह
2. मुबई मध्यवर्ती कारागृह
3. औरंगबाद मध्यवर्ती कारागृह
4. नागपुर मध्यवर्ती कारागृह
5. ठाणे मध्यवर्ती कारागृह
6. नशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह
7. अमरवती मध्यवर्ती कारागृह
8. कोल्हापुर मध्यवर्ती कारागृह
9. तळोजा मध्यवर्ती कारागृह

जिल्हा कारागृह :-

कारागृह  संख्या
कारागृह नाव
जिल्हा कारागृह वर्ग १: 16 1. अकोला जिल्हा कारागृह
2. भंडारा जिल्हा कारागृह
3. चंद्रपूर जिल्हा कारागृह
4. यवतमाळ जिल्हा कारागृह
5. मोर्शी खुले जिल्हा कारागृह   
6. वर्धा जिल्हा कारागृह
7. गडचिरोली खुले जिल्हा कारागृह
8. धुळे जिल्हा कारागृह
9. लातूर जिल्हा कारागृह
  10. किशोर सुधारालय, नाशिक 
  11. पैठण खुले कारागृह
  12. येरवडा खुले कारागृह
  13. भायखळा जिल्हा कारागृह
  14. कल्याण जिल्हा कारागृह
  15. रत्नागिरी विशेष कारागृह
  16. मुंबई जिल्हा महिला कारागृह
 
कारागृह  संख्या
कारागृह नाव
जिल्हा कारागृह वर्ग 2: 18 1.  बुलढाणा जिल्हा कारागृह
2.  वशिम जिल्हा कारागृह
3. बीड जिल्हा कारागृह
4. जालना जिल्हा कारागृह
5.  जळगाव जिल्हा कारागृह   
6.  नांदेड जिल्हा कारागृह
7.  नंदुरबार जिल्हा कारागृह
8. परभणी जिल्हा कारागृह
9.  उस्मानाबाद जिल्हा कारागृह
  10. औरंगाबाद खुले कारागृह
  11.  विसापूर खुले कारागृह
  12.  अहमदनगर जिल्हा कारागृह
  13.  सांगली जिल्हा कारागृह
  14.  सातारा जिल्हा कारागृह
  15.  सोलापूर‍ जिल्हा कारागृह
  16. अलिबाग जिल्हा कारागृह
  17.सावंतवाडी जिल्हा कारागृह
  18.सिंधुदुर्ग जिल्हा कारागृह

कारागृह  संख्या
कारागृह नाव
जिल्हा कारागृह वर्ग 3: 17 1. अमरावती खुले कारागृह
2. नागपूर खुले कारागृह
3. अकोला महिला खुले कारागृह
4. नाशिकरोड खुले कारागृह
5. भुसावळ जिल्हा कारागृह
6. खुली वसाहत, स्वतंत्रपूर आटपाडी
7. कोल्हापूर जिल्हा कारागृह
8. कोल्हापूर खुले कारागृह
9. येरवडा महिला खुले कारागृह
  10. जे.जे. रुग्नालय कारागृह
  11. ठाणे खुले कारागृह
  12. यवतमाळ खुले कारागृह
  13. वर्धा खुले कारागृह
  14. धुळे खुले कारागृह
  15. लातुर खुले कारागृह
  16. रत्नागिरी विशेष कारागृह
  17.सिंधुदुर्ग खुले कारागृह