मुख्यालय स्तर

दस्तऐवज

मुख्यालय स्तरराची माहिती


 
कारागृह प्रकार पूर्व विभाग पश्चिम विभाग दक्षिण विभाग मध्य विभाग                              एकूण
मध्यवर्ती कारागृह नागपूर येरवडा मुंबई औरंगाबाद 09
अमरावती कोल्हापूर ठाणे नाशिकरोड
-- -- तळोजा --
जिल्हा कारागृह-१ अकोला येरवडा खुले कारागृह कल्याण धुळे 19
भंडारा -- भायखला लातूर
चंद्रपूर -- रत्नागिरी विशेष कारागृह पैठण खुले कारागृह
यवतमाळ -- सिंधुदुर्ग किशोर सुधार्नालाय नाशिक
वर्धा -- -- औरंगाबाद खुले कारागृह
वाशीम -- -- नंदुरबार
गडचिरोली -- -- जालना
जिल्हा कारागृह-२ बुलढाणा विसापूर अलिबाग परभणी 22
मोर्शी खुले कारागृह सोलापूर मुंबई महिला जिल्हा कारागृह उस्मानाबाद
नागपूर खुले कारागृह सांगली सावंतवाडी बीड
अमरावती खुले कारागृह सातारा ठाणॆ खुले कारागृह नांदेड
-- अहमदगर -- जळगाव
-- आटपाडी खुली वसाहत -- नाशिकरोड खुले कारागृह     
-- येरवडा महिला जिल्हा कारागृह -- --
-- कोल्हापूर खुले कारागृह      -- --
जिल्हा कारागृह-३ -- कोल्हापूर जे जे हॉस्पिटल कारागृह भुसावळ 03
एकूण १3 १२ 12 १६ 53