कारागृह सांख्यिकी

दस्तऐवज
TitleDateFile TypeFile Size(KB)View
1   Actual Population of Prisons as on 31.10.2023 New 03/11/2023 पी डी फ 3059 DownLoadActual Population of Prisons as on 31.10.2023 डाऊनलोड
2   दि.30.09.2023 रोजीची कारागृहांची प्रत्यक्ष बंदी संख्या 06/10/2023 पी डी फ 3048 DownLoadदि.30.09.2023 रोजीची कारागृहांची प्रत्यक्ष बंदी संख्या डाऊनलोड
3   दिनांक 31.08.2023 रोजीची कारागृहांतील बंदी संख्या 08/09/2023 पी डी फ 2007 DownLoadदिनांक 31.08.2023 रोजीची कारागृहांतील बंदी संख्या डाऊनलोड
4   दिनांक 31.07.2023 रोजीची कारागृहांची प्रत्यक्ष बंदी संख्या 09/08/2023 पी डी फ 1101 DownLoadदिनांक 31.07.2023 रोजीची कारागृहांची प्रत्यक्ष बंदी संख्या डाऊनलोड
5   दिनांक 30.06.2023 रोजीची प्रत्यक्ष बंदी संख्या 05/07/2023 पी डी फ 1838 DownLoadदिनांक 30.06.2023 रोजीची प्रत्यक्ष बंदी संख्या डाऊनलोड
6   Actual Population of Prisons as on 31.05.2023 14/06/2023 पी डी फ 1103 DownLoadActual Population of Prisons as on 31.05.2023 डाऊनलोड
7   Actual population of Prisons as on 30.04.2023 10/05/2023 पी डी फ 354 DownLoadActual population of Prisons as on 30.04.2023 डाऊनलोड
8   Actual Population of Prisons as on 31.03.2023 10/04/2023 पी डी फ 354 DownLoadActual Population of Prisons as on 31.03.2023 डाऊनलोड
9   Actual Population of Prisons as on 28.02.2023 17/03/2023 पी डी फ 355 DownLoadActual Population of Prisons as on 28.02.2023 डाऊनलोड
10   संचित, नियमीत अभिवचन व आकस्मिक अभिवचन (कोविड-19) रजेवरून अनधिकृतपणे फरार बंद्यांची माहिती 01/03/2023 पी डी फ 7957 DownLoadसंचित, नियमीत अभिवचन व आकस्मिक अभिवचन (कोविड-19) रजेवरून अनधिकृतपणे फरार बंद्यांची माहिती डाऊनलोड
1234