कारागृह सांख्यिकी

दस्तऐवज
TitleDateFile TypeFile Size(KB)View
1   दि.31.05.2024 रोजीची कारागृहांची प्रत्यक्ष बंदी संख्या New 14/06/2024 पी डी फ 3798 DownLoadदि.31.05.2024 रोजीची कारागृहांची प्रत्यक्ष बंदी संख्या डाऊनलोड
2   दि.30.04.2024 रोजीची कारागृहांची प्रत्यक्ष बंदी संख्या New 15/05/2024 पी डी फ 3726 DownLoadदि.30.04.2024 रोजीची कारागृहांची प्रत्यक्ष बंदी संख्या डाऊनलोड
3   दि.31.03.2024 रोजीची कारागृहांची प्रत्यक्ष बंदी संख्या New 15/04/2024 पी डी फ 3157 DownLoadदि.31.03.2024 रोजीची कारागृहांची प्रत्यक्ष बंदी संख्या डाऊनलोड
4   दि.29.02.2024 रोजीची कारागृहांची प्रत्यक्ष बंदी संख्या New 07/03/2024 पी डी फ 3609 DownLoadदि.29.02.2024 रोजीची कारागृहांची प्रत्यक्ष बंदी संख्या डाऊनलोड
5   Actual Population of Prisons as on 31.01.2024 05/02/2024 पी डी फ 3227 DownLoadActual Population of Prisons as on 31.01.2024 डाऊनलोड
6   Actual Population of Prisons as on 31.12.2023 05/01/2024 पी डी फ 2071 DownLoadActual Population of Prisons as on 31.12.2023 डाऊनलोड
7   Actual Population of Prisons as on 30.11.2023 05/12/2023 पी डी फ 3050 DownLoadActual Population of Prisons as on 30.11.2023 डाऊनलोड
8   Actual Population of Prisons as on 31.10.2023 03/11/2023 पी डी फ 3059 DownLoadActual Population of Prisons as on 31.10.2023 डाऊनलोड
9   दि.30.09.2023 रोजीची कारागृहांची प्रत्यक्ष बंदी संख्या 06/10/2023 पी डी फ 3048 DownLoadदि.30.09.2023 रोजीची कारागृहांची प्रत्यक्ष बंदी संख्या डाऊनलोड
10   दिनांक 31.08.2023 रोजीची कारागृहांतील बंदी संख्या 08/09/2023 पी डी फ 2007 DownLoadदिनांक 31.08.2023 रोजीची कारागृहांतील बंदी संख्या डाऊनलोड
12345