सेवा जेष्टाता सूची

दस्तऐवज
TitleDateFile TypeFile Size(KB)View
1   Senority List Grup -1 Date 1.1.2019 26/02/2019 पी डी फ 6915 DownLoadSenority List Grup -1 Date 1.1.2019 डाऊनलोड
2   दि. 01.01.2019 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची- निटींग ॲन्ड विव्हिंग निदेशक 22/02/2019 पी डी फ 1007 DownLoadदि. 01.01.2019 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची-  निटींग ॲन्ड विव्हिंग निदेशक डाऊनलोड
3   दि. 01.01.2019 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची- कातारी (टर्नर) 22/02/2019 पी डी फ 1088 DownLoadदि. 01.01.2019 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची-  कातारी (टर्नर) डाऊनलोड
4   दि. 01.01.2019 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची- सुतारकाम पर्यवेक्षक 22/02/2019 पी डी फ 1082 DownLoadदि. 01.01.2019 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची-  सुतारकाम पर्यवेक्षक डाऊनलोड
5   दि. 01.01.2019 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची- सुतारकाम निदेशक 22/02/2019 पी डी फ 1206 DownLoadदि. 01.01.2019 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची-  सुतारकाम निदेशक डाऊनलोड
6   दि. 01.01.2019 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची- गवंडी निदेशक 22/02/2019 पी डी फ 983 DownLoadदि. 01.01.2019 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची-  गवंडी निदेशक डाऊनलोड
7   दि. 01.01.2019 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची- शारिरीक शिक्षण निदेशक व शारिरीक कवायत निदेशक 22/02/2019 पी डी फ 901 DownLoadदि. 01.01.2019 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची-  शारिरीक शिक्षण निदेशक व शारिरीक कवायत निदेशक डाऊनलोड
8   दि. 01.01.2019 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची- गालीचा व पंजादरी निदेशक आणि ब्रेल लिपी निदेशक 22/02/2019 पी डी फ 1074 DownLoadदि. 01.01.2019 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची-  गालीचा व पंजादरी निदेशक आणि ब्रेल लिपी निदेशक डाऊनलोड
9   दि. 01.01.2019 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची- शिक्षक 22/02/2019 पी डी फ 2550 DownLoadदि. 01.01.2019 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची- शिक्षक डाऊनलोड
10   दि. 01.01.2019 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची- जॉबर (वस्त्रनिर्माण प्रयोग निदेशक ) 22/02/2019 पी डी फ 990 DownLoadदि. 01.01.2019 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची-  जॉबर (वस्त्रनिर्माण प्रयोग निदेशक )  डाऊनलोड
1234567