सेवा जेष्टाता सूची

दस्तऐवज
TitleDateFile TypeFile Size(KB)View
1   Final Seniority List- Jailor Gr I for the year 2015-17 31/10/2018 पी डी फ 5092 DownLoadFinal Seniority List- Jailor Gr I for the year 2015-17 डाऊनलोड
2   कारागृह विभागातील वरिष्ठ लिपिक संवर्गातील पदांची दि. 1.1.18 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची 23/10/2018 पी डी फ 40926 DownLoadकारागृह विभागातील वरिष्ठ लिपिक संवर्गातील पदांची दि. 1.1.18 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची डाऊनलोड
3   सेवा जेष्ठ्ता सुची तु अ -१ 15/06/2018 पी डी फ 11828 DownLoadसेवा जेष्ठ्ता सुची तु अ -१ डाऊनलोड
4   सेवाजेष्ठता सूची- दि. 1.1.2018 - वरिष्ठ लिपिक 13/06/2018 पी डी फ 5110 DownLoadसेवाजेष्ठता सूची-  दि. 1.1.2018 - वरिष्ठ लिपिक डाऊनलोड
5   सेवाजेष्ठता सूची- दि. 1.1.2018 - लिपिक 13/06/2018 पी डी फ 6278 DownLoadसेवाजेष्ठता सूची-  दि. 1.1.2018 - लिपिक डाऊनलोड
6   सेवाजेष्ठता सूची- दि. 1.1.2018 - कार्यालयीन अधीक्षक 13/06/2018 पी डी फ 1621 DownLoadसेवाजेष्ठता सूची-  दि. 1.1.2018 - कार्यालयीन अधीक्षक डाऊनलोड
7   कारागृह विभाग-लघुलेखक (नि.श्रे.) सेवाजेष्ठता दि. 1.1.2018 11/06/2018 पी डी फ 497 DownLoadकारागृह विभाग-लघुलेखक (नि.श्रे.) सेवाजेष्ठता दि. 1.1.2018 डाऊनलोड
8   तु.अ.श्रेणी-2 - दि.1 जानेवारी 2018 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची 18/04/2018 पी डी फ 4561 DownLoadतु.अ.श्रेणी-2 - दि.1 जानेवारी 2018 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची डाऊनलोड
9   12 Years Steno 06/01/2018 पी डी फ 857 DownLoad12 Years Steno डाऊनलोड
10   12 Years Technical 06/01/2018 पी डी फ 2265 DownLoad12 Years Technical डाऊनलोड
123