सेवा जेष्टाता सूची

दस्तऐवज
TitleDateFile TypeFile Size(KB)View
1   कारागृह विभागातील तुरुंग अधिकारी श्रेणी-2 संवर्गाची दि. 1.1.2019 रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची 19/10/2019 पी डी फ 10455 DownLoadकारागृह विभागातील तुरुंग अधिकारी श्रेणी-2 संवर्गाची दि. 1.1.2019 रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची डाऊनलोड
2   तांत्रिक संवर्गातील पदांची दिनांक 01/01/2019 ची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची 02/05/2019 पी डी फ 35072 DownLoadतांत्रिक संवर्गातील पदांची दिनांक 01/01/2019 ची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची डाऊनलोड
3   कार्यालयीन अधिक्षक संवर्गाची दि.01/01/2019 ची अंतिम सेवाजेष्ठता सुची 22/04/2019 पी डी फ 1830 DownLoadकार्यालयीन अधिक्षक संवर्गाची दि.01/01/2019 ची अंतिम सेवाजेष्ठता सुची डाऊनलोड
4   वरिष्ठ लिपीक संवर्गाची दि.01/01/2019 ची अंतिम सेवाजेष्ठता सुची 22/04/2019 पी डी फ 5459 DownLoadवरिष्ठ लिपीक संवर्गाची दि.01/01/2019 ची अंतिम सेवाजेष्ठता सुची डाऊनलोड
5   Senority List Grup -1 Date 1.1.2019 26/02/2019 पी डी फ 6915 DownLoadSenority List Grup -1 Date 1.1.2019 डाऊनलोड
6   दि. 01.01.2019 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची- निटींग ॲन्ड विव्हिंग निदेशक 22/02/2019 पी डी फ 1007 DownLoadदि. 01.01.2019 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची-  निटींग ॲन्ड विव्हिंग निदेशक डाऊनलोड
7   दि. 01.01.2019 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची- कातारी (टर्नर) 22/02/2019 पी डी फ 1088 DownLoadदि. 01.01.2019 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची-  कातारी (टर्नर) डाऊनलोड
8   दि. 01.01.2019 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची- सुतारकाम पर्यवेक्षक 22/02/2019 पी डी फ 1082 DownLoadदि. 01.01.2019 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची-  सुतारकाम पर्यवेक्षक डाऊनलोड
9   दि. 01.01.2019 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची- सुतारकाम निदेशक 22/02/2019 पी डी फ 1206 DownLoadदि. 01.01.2019 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची-  सुतारकाम निदेशक डाऊनलोड
10   दि. 01.01.2019 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची- गवंडी निदेशक 22/02/2019 पी डी फ 983 DownLoadदि. 01.01.2019 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची-  गवंडी निदेशक डाऊनलोड
12345678