सेवा जेष्टाता सूची

दस्तऐवज
TitleDateFile TypeFile Size(KB)View
1   कारागृह विभागातील लिपीक संवर्गातील कर्मचारी यांची दि.०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठतासूची New 11/11/2021 पी डी फ 6233 DownLoadकारागृह विभागातील लिपीक संवर्गातील कर्मचारी यांची दि.०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठतासूची डाऊनलोड
2   कारागृह विभागातील वरिष्ठ लिपीक संवर्गातील पदांची दि.०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठतासूची 23/09/2021 पी डी फ 5034 DownLoadकारागृह विभागातील वरिष्ठ लिपीक संवर्गातील पदांची दि.०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठतासूची डाऊनलोड
3   लघुलेखक (निम्न श्रेणी) पदाची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती व अंतिम सेवा जेष्टता सूची 17/06/2021 पी डी फ 1645 DownLoadलघुलेखक (निम्न श्रेणी) पदाची दिनांक ०१.०१.२०२१  रोजीची तात्पुरती व अंतिम सेवा जेष्टता सूची डाऊनलोड
4   लघुलेखक (निम्न श्रेणी) पदाची दिनांक ०१.०१.२०२0 रोजीची अंतिम सेवा जेष्टता सूची 17/06/2021 पी डी फ 1032 DownLoadलघुलेखक (निम्न श्रेणी) पदाची दिनांक ०१.०१.२०२0  रोजीची अंतिम सेवा जेष्टता सूची डाऊनलोड
5   कार्यालयीन अधीक्षक पदाची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम सेवा जेष्टता सूची 17/06/2021 पी डी फ 1658 DownLoadकार्यालयीन अधीक्षक पदाची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम सेवा जेष्टता सूची डाऊनलोड
6   कारागृह विभागातील वरिष्ठ लिपीक संवर्गातील पदांची दिनांक-०१/०१/२०२१ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची 22/01/2021 पी डी फ 4730 DownLoadकारागृह विभागातील वरिष्ठ लिपीक संवर्गातील पदांची दिनांक-०१/०१/२०२१ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची डाऊनलोड
7   कारागृह विभागातील तुरुंगअधिकारी श्रेणी-२ संवर्गाची दि.०१/०१/२०२०रोजीची अंतीम जेष्ठता सूची 14/12/2020 पी डी फ 8766 DownLoadकारागृह विभागातील तुरुंगअधिकारी श्रेणी-२ संवर्गाची दि.०१/०१/२०२०रोजीची अंतीम जेष्ठता सूची डाऊनलोड
8   कारागृह विभागातील तुरुंगअधिकारी श्रेणी-1 संवर्गाची दि.०१/०१/२०२०रोजीची अंतीम जेष्ठता सूची 14/12/2020 पी डी फ 1016 DownLoadकारागृह विभागातील तुरुंगअधिकारी श्रेणी-1 संवर्गाची दि.०१/०१/२०२०रोजीची अंतीम जेष्ठता सूची डाऊनलोड
9   Jailor Group I Provisional Seniority List 2020- Republished. 17/09/2020 पी डी फ 13842 DownLoadJailor Group I Provisional Seniority List 2020- Republished. डाऊनलोड
10   कारागृह विभागातील लिपीक संवर्गातील पदांची दि.01/01/2020 ची अंतिम सेवाजेष्ठता सुची 28/08/2020 पी डी फ 6264 DownLoadकारागृह विभागातील लिपीक संवर्गातील पदांची दि.01/01/2020 ची अंतिम सेवाजेष्ठता सुची डाऊनलोड
12345678910