सेवा जेष्टाता सूची

दस्तऐवज
TitleDateFile TypeFile Size(KB)View
1   Seniority List (Provisional) Jailor Group I- 2018 26/11/2018 पी डी फ 1810 DownLoadSeniority List (Provisional) Jailor Group I- 2018 डाऊनलोड
2   Final Seniority List- Jailor Gr I for the year 2015-17 31/10/2018 पी डी फ 5092 DownLoadFinal Seniority List- Jailor Gr I for the year 2015-17 डाऊनलोड
3   कारागृह विभागातील वरिष्ठ लिपिक संवर्गातील पदांची दि. 1.1.18 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची 23/10/2018 पी डी फ 40926 DownLoadकारागृह विभागातील वरिष्ठ लिपिक संवर्गातील पदांची दि. 1.1.18 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची डाऊनलोड
4   सेवा जेष्ठ्ता सुची तु अ -१ 15/06/2018 पी डी फ 11828 DownLoadसेवा जेष्ठ्ता सुची तु अ -१ डाऊनलोड
5   सेवाजेष्ठता सूची- दि. 1.1.2018 - वरिष्ठ लिपिक 13/06/2018 पी डी फ 5110 DownLoadसेवाजेष्ठता सूची-  दि. 1.1.2018 - वरिष्ठ लिपिक डाऊनलोड
6   सेवाजेष्ठता सूची- दि. 1.1.2018 - लिपिक 13/06/2018 पी डी फ 6278 DownLoadसेवाजेष्ठता सूची-  दि. 1.1.2018 - लिपिक डाऊनलोड
7   सेवाजेष्ठता सूची- दि. 1.1.2018 - कार्यालयीन अधीक्षक 13/06/2018 पी डी फ 1621 DownLoadसेवाजेष्ठता सूची-  दि. 1.1.2018 - कार्यालयीन अधीक्षक डाऊनलोड
8   कारागृह विभाग-लघुलेखक (नि.श्रे.) सेवाजेष्ठता दि. 1.1.2018 11/06/2018 पी डी फ 497 DownLoadकारागृह विभाग-लघुलेखक (नि.श्रे.) सेवाजेष्ठता दि. 1.1.2018 डाऊनलोड
9   तु.अ.श्रेणी-2 - दि.1 जानेवारी 2018 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची 18/04/2018 पी डी फ 4561 DownLoadतु.अ.श्रेणी-2 - दि.1 जानेवारी 2018 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची डाऊनलोड
10   12 Years Steno 06/01/2018 पी डी फ 857 DownLoad12 Years Steno डाऊनलोड
123