सेवा जेष्टाता सूची

दस्तऐवज
TitleDateFile TypeFile Size(KB)View
1   कार्यालयीन अधीक्षक संवर्गातील पदांची दि.01.01.2020 ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सुची 23/01/2020 पी डी फ 856 DownLoad कार्यालयीन अधीक्षक संवर्गातील पदांची दि.01.01.2020 ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सुची डाऊनलोड
2   वरिष्ठ लिपीक संवर्गातील पदांची दि.01.01.2020 ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सुची 23/01/2020 पी डी फ 2477 DownLoadवरिष्ठ लिपीक संवर्गातील पदांची दि.01.01.2020 ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सुची डाऊनलोड
3   लघुलेखक(निम्न श्रेण्) संवर्गातील पदांची दि.01.01.2020 ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सुची 23/01/2020 पी डी फ 591 DownLoadलघुलेखक(निम्न श्रेण्) संवर्गातील पदांची दि.01.01.2020 ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सुची डाऊनलोड
4   लिपीक संवर्गातील कर्मचारी यांची दि.01.01.2020 ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सुची 23/01/2020 पी डी फ 1683 DownLoadलिपीक संवर्गातील कर्मचारी यांची दि.01.01.2020 ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सुची डाऊनलोड
5   Jailor Group I seniority list 1.1.2020 (provisional) 09/01/2020 पी डी फ 6261 DownLoadJailor Group I seniority list 1.1.2020 (provisional) डाऊनलोड
6   Jailor Group II seniority list 1.1.2020 (provisional) 09/01/2020 पी डी फ 10338 DownLoadJailor Group II seniority list 1.1.2020 (provisional) डाऊनलोड
7   कारागृह विभागातील तुरुंग अधिकारी श्रेणी-2 संवर्गाची दि. 1.1.2019 रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची 19/10/2019 पी डी फ 10455 DownLoadकारागृह विभागातील तुरुंग अधिकारी श्रेणी-2 संवर्गाची दि. 1.1.2019 रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची डाऊनलोड
8   तांत्रिक संवर्गातील पदांची दिनांक 01/01/2019 ची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची 02/05/2019 पी डी फ 35072 DownLoadतांत्रिक संवर्गातील पदांची दिनांक 01/01/2019 ची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची डाऊनलोड
9   कार्यालयीन अधिक्षक संवर्गाची दि.01/01/2019 ची अंतिम सेवाजेष्ठता सुची 22/04/2019 पी डी फ 1830 DownLoadकार्यालयीन अधिक्षक संवर्गाची दि.01/01/2019 ची अंतिम सेवाजेष्ठता सुची डाऊनलोड
10   वरिष्ठ लिपीक संवर्गाची दि.01/01/2019 ची अंतिम सेवाजेष्ठता सुची 22/04/2019 पी डी फ 5459 DownLoadवरिष्ठ लिपीक संवर्गाची दि.01/01/2019 ची अंतिम सेवाजेष्ठता सुची डाऊनलोड
12345678