सेवा जेष्टाता सूची

दस्तऐवज
TitleDateFile TypeFile Size(KB)View
1   कारागृह विभागातील वरिष्ठ लिपीक संवर्गातील पदांची दिनांक-०१/०१/२०२१ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची 22/01/2021 पी डी फ 4730 DownLoadकारागृह विभागातील वरिष्ठ लिपीक संवर्गातील पदांची दिनांक-०१/०१/२०२१ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची डाऊनलोड
2   कारागृह विभागातील तुरुंगअधिकारी श्रेणी-२ संवर्गाची दि.०१/०१/२०२०रोजीची अंतीम जेष्ठता सूची 14/12/2020 पी डी फ 8766 DownLoadकारागृह विभागातील तुरुंगअधिकारी श्रेणी-२ संवर्गाची दि.०१/०१/२०२०रोजीची अंतीम जेष्ठता सूची डाऊनलोड
3   कारागृह विभागातील तुरुंगअधिकारी श्रेणी-1 संवर्गाची दि.०१/०१/२०२०रोजीची अंतीम जेष्ठता सूची 14/12/2020 पी डी फ 1016 DownLoadकारागृह विभागातील तुरुंगअधिकारी श्रेणी-1 संवर्गाची दि.०१/०१/२०२०रोजीची अंतीम जेष्ठता सूची डाऊनलोड
4   Jailor Group I Provisional Seniority List 2020- Republished. 17/09/2020 पी डी फ 13842 DownLoadJailor Group I Provisional Seniority List 2020- Republished. डाऊनलोड
5   कारागृह विभागातील लिपीक संवर्गातील पदांची दि.01/01/2020 ची अंतिम सेवाजेष्ठता सुची 28/08/2020 पी डी फ 6264 DownLoadकारागृह विभागातील लिपीक संवर्गातील पदांची दि.01/01/2020 ची अंतिम सेवाजेष्ठता सुची डाऊनलोड
6   Jailor Group II Provisional Seniority 2020 (republished) 24/08/2020 पी डी फ 2168 DownLoadJailor Group II Provisional Seniority 2020 (republished) डाऊनलोड
7   कारागृह विभागातील वरिष्ठ लिपीक संवर्गातील पदांची दिनांक-01/01/2020 ची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची 20/08/2020 पी डी फ 4313 DownLoadकारागृह विभागातील वरिष्ठ लिपीक संवर्गातील पदांची दिनांक-01/01/2020 ची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची डाऊनलोड
8   आदेश- सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना (लिपिक) 13/08/2020 पी डी फ 14192 DownLoadआदेश- सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना (लिपिक) डाऊनलोड
9   आदेश- सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना (तांत्रिक कर्मचारी) 13/08/2020 पी डी फ 3471 DownLoadआदेश- सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना (तांत्रिक कर्मचारी) डाऊनलोड
10   आदेश- सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना (तुरुंग अधिकारी) 13/08/2020 पी डी फ 6207 DownLoadआदेश- सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना (तुरुंग अधिकारी) डाऊनलोड
12345678910