* चंद्रपूर जिल्हा कारागृह

 

 

तुरूंग सांख्यिकी

दिनांक एकूण दोषी एकूण कच्चे कैदी एकूण कैदी
23/07/2017 38 586 624
22/07/2017 38 584 622
21/07/2017 38 597 635
20/07/2017 36 589 625
19/07/2017 36 606 642
18/07/2017 37 611 648
17/07/2017 34 588 622
16/07/2017 43 586 629
15/07/2017 41 592 633
14/07/2017 41 610 651

 

 

तुरूंग निर्देशपत्रे

 

तुरूंग - छायाचित्र दालन

  • माहिती उपलब्ध नाही

 

तुरूंगातील उत्पादने

  • माहिती उपलब्ध नाही

 

चलतचित्र दालन

  • माहिती उपलब्ध नाही