* अकोला जिल्हा कारागृह

 

 

तुरूंग सांख्यिकी

दिनांक एकूण दोषी एकूण कच्चे कैदी एकूण कैदी
27/04/2017 53 211 264
26/04/2017 52 215 267
25/04/2017 52 217 269
24/04/2017 52 203 255
23/04/2017 53 203 256
22/04/2017 53 201 254
21/04/2017 53 196 249
20/04/2017 52 201 253
19/04/2017 50 203 253
18/04/2017 50 207 257

 

 

तुरूंग निर्देशपत्रे

 

तुरूंग - छायाचित्र दालन

  • माहिती उपलब्ध नाही

 

तुरूंगातील उत्पादने

    • bangle stand bangle stand
    • caning khurchi caning khurchi

 

चलतचित्र दालन

  • माहिती उपलब्ध नाही