धुळे जिल्हा कारागृह

 

 

तुरूंग सांख्यिकी

दिनांक एकूण दोषी एकूण कच्चे कैदी एकूण कैदी
24/12/2013 28 263 291

 

 

तुरूंग निर्देशपत्रे

 

तुरूंग - छायाचित्र दालन

    • धुळे डिस्ट्रिक्ट प्रिजन क्ल-1
      धुळे डिस्ट्रिक्ट प्रिजन क्ल-1

 

तुरूंगातील उत्पादने

  • माहिती उपलब्ध नाही

 

चलतचित्र दालन

  • माहिती उपलब्ध नाही