तुरूंग उपमहानिरीक्षक , मध्य विभाग, औरंगाबाद

 

 

तुरूंग सांख्यिकी

दिनांक एकूण दोषी एकूण कच्चे कैदी एकूण कैदी
31/03/2018 10 327 337
30/11/2017 8 364 372
28/02/2017 8 286 294
15/02/2017 10 278 288
31/01/2017 7 290 297
15/01/2017 6 278 284
31/12/2016 6 294 300
31/07/2016 11 307 318
15/07/2016 7 274 281
30/06/2016 9 321 330

 

 

तुरूंग निर्देशपत्रे

फाईलचे नाव दिनांक फाईलचा आकार (केबी) फाईलचा प्रकार पाहा
25-12-2013 26 PDF DownLoad डाऊनलोड

 

तुरूंग - छायाचित्र दालन

  • जालना जिल्हा कारागृह ओपचारिक उढ्घाटण
   जालना जिल्हा कारागृह ओपचारिक उढ्घाटण
  • क्रीडा स्पर्धा
   क्रीडा स्पर्धा
  • क्रीडा स्पर्धा समारोप
   क्रीडा स्पर्धा समारोप
  • क्रीडा स्पार्धा बक्षिस वितरण
   क्रीडा स्पार्धा बक्षिस वितरण
  • मध्य विभाग क्रीडा स्पर्धा बक्षिश वितरण
   मध्य विभाग क्रीडा स्पर्धा बक्षिश वितरण
  • समारोप व बक्षीस वितरण
   समारोप व बक्षीस वितरण
  • मध्य विभाग क्रीडा स्पर्धा
   मध्य विभाग क्रीडा स्पर्धा
  • क्रीडा स्पर्धा
   क्रीडा स्पर्धा
  • क्रीडा स्पर्धा
   क्रीडा स्पर्धा
  • मध्य विभाग कारागृह कर्मचारी क्रीडा स्पर्धा
   मध्य विभाग कारागृह कर्मचारी क्रीडा स्पर्धा

 

तुरूंगातील उत्पादने

 • माहिती उपलब्ध नाही

 

चलतचित्र दालन

 • माहिती उपलब्ध नाही