* बुलढाणा जिल्हा कारागृह

 

 

तुरूंग सांख्यिकी

दिनांक एकूण दोषी एकूण कच्चे कैदी एकूण कैदी
05/09/2017 10 207 217
04/09/2017 10 203 213
03/09/2017 10 201 211
02/09/2017 11 203 214
01/09/2017 10 210 220
31/08/2017 10 205 215
30/08/2017 10 202 212
29/08/2017 10 201 211
28/08/2017 10 201 211
27/08/2017 10 202 212

 

 

तुरूंग निर्देशपत्रे

 

तुरूंग - छायाचित्र दालन

  • माहिती उपलब्ध नाही

 

तुरूंगातील उत्पादने

  • माहिती उपलब्ध नाही

 

चलतचित्र दालन

  • माहिती उपलब्ध नाही